NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN

16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN

16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

JOHDANTO

Oletko harkinnut personal trainer -koulutusta, mutta tarjonta ei ole vakuuttanut? Tiedätkö, et ole ollut yksin. Itse asiassa meitä on ollut niin paljon, että päätimme tehdä asialle jotain. NHA Personal Trainer -koulutukset yhdistävät maailman arvostetuimman personal training -opinto-ohjelman ja -sertifioinnin, suomalaisen yliopisto-osaamisen sekä alan kokeneimpien asiantuntijoiden kokemuksen ylivertaiseksi kokonaisuudeksi. Esittelemme sinulle tässä oppaassa NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen 16 viikon opinto-ohjelman sisällön. Koulutus on tällä hetkellä maailman laajin American Council on Exercise eli ACE® Personal Trainer -sertifiointiin tähtäävä opinto-ohjelma.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ PÄHKINÄNKUORESSA

1. Koulutuksen teoriasisältö (opiskellaan huippumodernissa verkko-oppimisympäristössä)

Tämän koulutuksen teoriaopinnot koostuvat NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen (1.295€) 15 opintopisteen täysin digitaalisesta opintontokokonaisuudesta. Kyseinen opintokokonaisuus on ensimmäinen korkeakoulutasoinen personal trainer -opinto-ohjelma Suomessa ja tähtää maailman arvostetuimman personal trainer -sertifikaatin (ACE) suorittamiseen. Teoriaopinnot koostuvat seuraavista osa-alueista:

 • Toimivien asiakassuhteiden luominen (1 op)
 • Terveyspsykologia ja käyttäytymisien muutoksen tukeminen (3 op)
 • Liikuntatieteiden perusteet (4 op)
 • Käytännön ravitsemusvalmennus (2 op)
 • Liikunnan ohjelmointi ja liikuntapalveluiden tuotteistaminen (4 op)
 • Liikunta ja erityisryhmät (1 op)

Siirry digitaalisen personal trainer -koulutuksen sivulle ja varaa paikkasi >>

2. Monimuoto-opetuksen workshop-päivien (8 kpl) sisältö

NHA Personal Trainer -koulutuksen käytännönläheisissä workshop-päivissä opiskellaan ammattimaisessa personal trainer -valmennuksessa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä NHA Training Method™ -työkaluja ja konseptiikaa.

 1. Luurankolihasten anatomia ja liikkuvuuden analysointi, osa 1
 2. Luurankolihasten anatomia ja liikkuvuuden analysointi, osa 2
 3. Kuntosaliharjoittelun biomekaniikka ja liikkeen laadun arvioiminen, ylä- ja keskivartalo
 4. Kuntosaliharjoittelun biomekaniikka ja liikkeen laadun arvioiminen, alavartalo
 5. Kardiorespiratorisen harjoittelun fysiologia, harjoittelun ohjelmointi ja palautuminen
 6. Ravitsemusohjauksen parhaat käytännöt ja työkalut
 7. Vastusharjoittelun fysiologia ja harjoittelun ohjelmointi
 8. Ohjaustyön käytännön pedagogiikka ja didaktiikka

Workshop-päivien aikana sovelletaan vankasti käytäntöön koulutuksen 15 opintopisteen oppikokonaisuutta.

Siirry personal trainer -monimuoto-opintojen sivulle ja varaa paikkasi >>

OPINTO-OHJELMA

NHA/ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA 16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

NHA/ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA 16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

 

Hyvin suunniteltu ei välttämättä ole aivan puoliksi tehty, mutta todennäköisyydet koulutuksen läpäisemiseen kasvavat merkittävästi, mikäli tekeminen on suunnitelmallista. ACE:n ja NHA:n pedagogian ammattilaiset ovat yhdessä suunnitelleet seuraavan 16 viikon opinto-ohjelman, jossa asioita opiskellaan siinä järjestyksessä, jossa ne liittyvät toisiinsa ja joissa edellisissä osioissa rakennettu ymmärrys mahdollistaa seuraavassa osiossa esitetyn asian paremman sisäistämisen.

Voit myös vaihtoehtoisesti noudattaa jonkin verran tiiviimpää tai jonkin verran väljempää aikataulua. Ehdotammekin, että aivan aluksi tutustut tähän opinto-oppaaseen tarkkaan ja harkiten, jonka jälkeen laadit ja kalenteroit itsellesi tilanteeseesi sopivan aikataulun – ja pyrit mahdollisuuksien mukaan myös pitämän siitä kiinni. Aikuisopinnoissa kurinalainen tekeminen on yksi niistä ainoista ”oikoteistä onneen”.

LATAA ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

 

OPPIMISTAVOITTEET

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa riittävät tiedot ja taidot luodakseen toimivia asiakassuhteita ja osaa systemaattisesti tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaan terveydentilan ja yksilölliset tavoitteet, sekä johdonmukaisesti ja laadukkaasti suunnitella liikuntaohjelmia, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä, liikkuvuutta, tasapainoa, kehonkoostumusta, tukilihasten toimintoja, hengitys ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä ja -voimaa. Opiskelija ymmärtää personal trainerin työnkuvan ja sen rajoitukset, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

 

VIIKKO 1

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ:

Tutustu huolellisesti ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT -dokumenttiin. Sen avulla saat ymmärryksen niistä tehtävistä, joita ammattimaisen personal trainerin tulee osata suorittaa, sekä niistä tiedoista ja taidoista, joita tehtävien taustalle vaaditaan. Tämän ymmärryksen avulla keskityt opiskellessasi sisäistämään sekä ammatin että loppukokeen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

AIHE 1, AMMATTINA PERSONAL TRAINER

Ammattimainen personal training on paljon enemmän kuin vain osaavaa liikunnan ohjelmointia. Ammattimainen personal training on sellaisten näyttöön perustuvien toimenpiteiden johdonmukaista soveltamista käytäntöön, jotka nostavat asiakkaan todennäköisyyttä onnistuneesti omaksua terveelliset elintavat.

Opinnot avataan perehtymällä terveys- ja kuntoliikunnan historiaan, personal trainerin ammatillisen roolin taustaan ja kehitykseen, sekä nykyaikaisen personal trainerin rooliin yleensä ja erityisesti osana moniammatillista terveydenhuollon arvoketjua.

 1.  Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot (40 kalvoa)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan ensimmäiseen osaan, lukuun 1 ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (Osa 1, AMMATTINA PERSONAL TRAINER)
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

AIHE 2, MOTIVAATION JA LIIKUNTAAN SITOUTUMISEN PERIAATTEET

Jotta voimme laadukkaasti vaikuttaa siihen, kuinka suurella todennäköisyydellä asiakkaamme omaksuu liikunnan ja sitoutuu siihen, on meidän välttämätöntä ymmärtää niitä käyttäytymisen periaatteita, joiden ajatellaan olevan motivaation ja liikuntaan sitoutumisen taustalla. Näiden ymmärtäminen ja käytäntöön soveltaminen on yksi aivan keskeinen asia, joka erottaa ammattilaiset harrastelijoista.

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot (27 kalvoa)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan toiseen osaan, lukuun 2 ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (OSA 1, KESTÄVIEN ASIAKASSUHTEIDEN RAKENTAMINEN)
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan


VIIKKO 2

AIHE 3, KOMMUNIKAATIO- JA OPETUSTEKNIIKAT

Työskennellessään läheisesti asiakkaansa kanssa, ymmärtääkseen heidän huolenaiheitaan, määritelläkseen kunto- ja terveystavoitteita, suunnitellakseen toimivia liikuntaohjelmia ja opettaakseen oikeita harjoitustekniikoita, menestyvä personal trainer hyödyntää jatkuvasti erinomaisia kommunikointi- ja opetustekniikoita. Liikunta-alan ammattilainen, joka hallitsee erinomaisesti liikuntatieteen ja ymmärtää harjoitusperiaatteiden koukeroita, ei silti saavuta menestystä, ellei hän kykene luomaan toimivia suhteita asiakkaisiinsa. Toimivat suhteet perustuvat hyviin kommunikointi- ja opetustekniikoihin.

 1. Katson aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot (22 kalvoa)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan toiseen osaan, lukuun 3 ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (OSA 2, KESTÄVIEN ASIAKASSUHTEIDEN RAKENTAMINEN)
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan

 

VIIKKO 3

 

AIHE 4, KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEN JA TERVEYSPSYKOLOGIAN PERUSTEET

Personal trainerit ovat aivan ainutlaatuisessa asemassa auttaessaan ihmisiä sitoutumaan merkittäviin elintapamuutoksiin, joiden seurauksena heidän riskinsä sairastua lukuisiin sairauksiin pienenee ja yleinen elämänlaatu kohenee. On kriittisen tärkeää, että personal trainerit ymmärtävät käyttäytymisen muutoksen psykologiset ja sosiaaliset tekijät ja hyödyntävät ymmärrystään päivittäisessä toiminnassaan, tukiessaan kutakin asiakasta saavuttamaan aktiivisemmat elintavat.

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot (40 kalvoa)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan toiseen osaan, lukuun 4 ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (OSA 3, KESTÄVIEN ASIAKASSUHTEIDEN RAKENTAMINEN)
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan

Olet nyt oppinut personal trainerin ammatin ensimmäisen merkittävän asiakokonaisuuden, asiakkaiden johdonmukaisen tukemisen kohti liikunnan omaksumista ja siihen sitoutumista. On aika jättää tämä aihe hautumaan ja kasvamaan korkoa korvien välissä ja siirtyä seuraavan merkittävän aihekokonaisuuden pariin.

 

VIIKKO 4

 

AIHE 5, IHMISEN ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA

Liikunnan ammattilaisen on omattava hyvät perustiedot vähintään lihas-, hermo- ja tukikudosten rakenteesta ja toiminnasta sekä vähintään sydän- ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, ruuansulatuselimistön, luuston, hermoston, lihaksiston ja umpieritysjärjestelmän toiminnasta. Tutustumme näihin sillä syvyydellä, joka liikunnan ammattilaiselle on välttämätöntä.

Erityistä huomioita kiinnitetään lihasten toiminnalliseen anatomiaan, joka on yksi keskeisimmistä tiedoista, jonka avulla personal trainer rakentaa ymmärrystään liikkuvasta ihmisestä. Hyvä tai erinomainen lihasten toiminnallisen anatomian ymmärrys on välttämätön perustieto, jonka varaan personal trainer voi lähteä omaa ammatillista osaamistaan rakentamaan. Kiinnitä tähän osioon erityistä huomioita ja opiskele se heti alkuun riittävällä tarkkuudella. Huomaa, että osion 7, ACE Integrated Fitness Training® -mallin oppisisältö tukee mainiosti toiminnallisen anatomian opiskelua, joten kyseisen osion lukuihin 7 ja 8 saattaa olla hyödyllistä tutustua jo tässä vaiheessa.

  

 1. Tutustu ACE Essentials of Exercise Science -kirjan ensimmäiseen lukuun ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (OSA 5, ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA)
 2. Käytä hyväksesi piirtämistä, opettele lihaksien lähtö ja kiinnityskohtia esimerkiksi rentoutumisharjoitusten yhteydessä, pohdi lihasten toimintaa oman vastusharjoittelusi yhteydessä ja pyri muodostamaan itsellesi mahdollisimman hyvä kuva lihasten toiminnallisesta anatomiasta, tulet tarvitsemaan sitä jatkossa kriittisesti niin opintojen kuin ammattisikin parissa.
 3. Tee aiheeseen liittyvät oppimistehtävät kirjasta ACE Essentials of Exercise Science, luku 1
 4. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

VIIKKO 5

 

AIHE 6, LIIKUNTAFYSIOLOGIA JA BIOMEKANIIKAN PERUSTEET

 

Kun elimistön rakenne ja toiminta on tullut tutuksi, on sinulla riittävät perustiedot  perehtyäksesi liikunnan aikaansaamiin akuutteihin ja kroonisiin sopeutumismuutoksiin elimistössä. Näiden muutosten ja niihin vaikuttavien mekanismien ymmärtäminen on edellytys sille, että liikunnan ohjelmoiminen voi nousta pelkästä nyrkkisääntöjen noudattamisesta tasolle, jolla elimistöön haetaan tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisia sopeutumisvaikutuksia ja liikunnan annostelua seurataan ja muunnellaan tarpeen mukaan näiden vaikutusten saamiseksi.

Ymmärtämällä liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset elimistöön, osaat suunnitella tehokkaita ja turvallisia liikuntaohjelmia, jotka huomioivat kunkin asiakkaan yksilökohtaiset lähtökohdat, tavoitteet ja terveydentilan. Lisäksi alat rakentamaan ymmärrystä siitä, miksi ja kuinka liikunnan annostelua voidaan yksilötasolla muunnella, jotta saadaan aikaiseksi tavoitteenmukaisia harjoitusvaikutuksia.

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot (72 kalvoa), sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 6, LIIKUNTAFYSIOLOGIA)
 2. Tutustu ACE Essentials of Exercise Science -kirjan 2. ja 5.  lukuun
 3. Erittäin suositeltavaa on tutustua myös laajemmin liikuntafysiologiaa käsittelevään kirjallisuuteen
 4. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 6

 

BIOMEKANIIKKA JA KINESIOLOGIA.

 

Edelleen, personal trainerin on välttämätöntä ymmärtää biomekaniikkaa ja kinesiologiaa, voidakseen suunnitella tehokkaita ja turvallisia liikuntaohjelmia, jotka huomioivat kunkin asiakkaan yksilölliset lähtökohdat, tavoitteet ja terveydentilan, sekä ymmärtääkseen, missä vaiheessa asiakas on syytä ohjata toiselle ammattilaiselle, kuten fysioterapeutille. Aihetta lähestytään kolmen alueen kautta: alaraajat, keskivartalo ja lantio, sekä yläraajat.

 1. Katso aiheeseen liittyvä suomenkielinen tiivistelmä sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 6, LIIKUNTAFYSIOLOGIA)
 2. Tutustu ACE Essentials of Exercise Science -kirjan 2. lukuun
 3. Erittäin suositeltavaa on tutustua myös laajemmin biomekaniikkaa käsittelevään kirjallisuuteen
 4. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

EDELLÄ LÄPIKÄYDYN KERTAUS JA IHMISEN HAHMOTTAMINEN PSYKOFYYSISSOSIAALISENA TOIMIJANA.

 

Elimistön rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen, toiminnallisen anatomian, liikuntafysiologian ja biomekaniikan osaaminen muodostavat sen välttämättömän pohjatiedon, jonka avulla personal trainer voi suunnitella turvallisia ja tehokkaita liikuntaohjelmia. 

Kun tässä opittu yhdistetään ensimmäiseen asiakokonaisuuteen, käyttäytymisen muutoksen tukemiseen, on sinulla valmiudet lähteä pohtimaan ja opiskelemaan, kuinka voit käytännössä toteuttaa liikunta- ja terveyskäyttäytymisen muutoksen ohjelmia hyvin vaihtelevalle asiakasjoukolle, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia lähtötilanteita ja tavoitteita.

Oppimisen kannalta on hyvin tärkeää, että olet pyrkinyt omaksumaan edellä läpikäydyt asiat mahdollisimman hyvin, tarpeen mukaan myös muita lähteitä hyödyntäen, ennen siirtymistä opintojen seuraavaan vaiheeseen. On kuitenkin vain luonnollista, että edellisten kaikki salat eivät ole vielä tässä vaiheessa auenneet. 

Kun opittua lähdetään viemään käytäntöön, tukee se edellä läpikäydyn oppimista – aivan samalla tavoin, kuin edellä läpikäyty on tuonut ymmärrystä, jonka avulla käytäntöön vieminen näyttäytyy loogisena prosessina, jolla tietyn tavoitteen saavuttamiseksi pyritään vaikuttamaan valittuihin toimintakyvyn, terveyden tai suorituskyvyn muuttujiin.

 

VIIKKO 7

 

AIHE 7, RAVITSEMUS JA LIIKKUJAN KÄYTÄNNÖN RAVINTOVALMENNUS

 

Terveyden edistäminen, kehonkoostumuksen muokkaaminen ja suorituskyvyn parantaminen ovat kaikki sidoksissa myös nautittuun ravintoon. Jotta asiakasta voisi ohjata tehokkaasti ja turvallisesti kohti tavoitteita, on personal trainerin ymmärrettävä ravitsemuksen perusteet, sekä ravitsemuksen yhteydet terveyteen, kehonkoostumukseen ja suorituskykyyn.

 1. Tutustu ACE Essentials of Exercise Science -kirjan 4. lukuun ja/tai suomenkieliseen tekstiin NHA:n oppimisympäristössä (OSA 11, RAVITSEMUS)
 2. Katson aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (RAVITSEMUS JA LIIKKUJAN KÄYTÄNNÖN RAVINTOVALMENNUS)
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

HUOM! Yhdysvalloissa ravintovalmennus ei kuulu personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisalaan, kun taas Suomessa se perinteisesti kuuluu. Tämän johdosta ACE:n materiaalissa käydään läpi vain ruuansulatuselimistön perusfysiologia ja ravitsemuksen perusteet. NHA-sertifiointikoulutukseen kuuluu myös kattava käytännön ravintovalmennuksen koulutusmateriaali, joka löytyy oppiympäristöstä omana kurssinaan. Voit valita itse, opiskeletko aiheen ennen ACE-loppukokeen suorittamista vaiko vasta sen jälkeen.

 

VIIKOT 8-13

 

AIHE 8, ACE INTEGRATED FITNESS TRAINING MODEL®

 

Kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana personal training ammattina ja taitona on läpikäynyt melkoisen evoluution. Alun perin toiminta oli tyypillisesti keskittynyt jo hyväkuntoisten asiakkaiden suorituskyvyn tai kehollisten muutosten maksimointiin. Nykyään, kun yhä suurempi osa väestöstä kärsii passiivisen elämäntavan, ikääntymisen, lihavuuden ja edellisistä aiheutuvien oheissairauksien mukanaan tuomista elämänlaatua alentavista seikoista ja oireista, personal training on nousemassa keskiöön arvostettuna taitona terveydenhuollon arvoketjussa.

Yhä enenevässä määrin personal trainerit avustavat hyvin monenlaisia asiakkaita parantamaan toimintakykyään, terveyttään ja elämänlaatuaan turvallisen ja tehokkaan liikunnan, fiksun ravitsemuksen ja terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemisen keinoin. Toki edelleen kunnon ja suorituskyvyn kohentaminen on keskeinen tehtävä ja taito, mutta se on enää harvoin tyypillisen asiakkaan lähtökohta.

Onneksemme, liikuntatieteiden tutkimus on edennyt jokseenkin samaan tahtiin personal trainerin ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen kehityksen kanssa. Nykyään, me voimme määritellä näyttöön perustuvia interventioita hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Personal trainerit voivat valjastaa näitä parhaita käytäntöjä palvelemaan hyvin monentyyppisiä asiakkaita, kehittämällä erilaisia ohjelmia, jotka palvelevat päivittäistä toimintakykyä, painonpudotusta ja -hallintaa ja metabolista terveyttä. Ohjelmien tavoitteena voi olla myös muun muassa opettaa asiakkaalla turvallisia ja tehokkaita liikemalleja rasitusvammojen minimoimiseksi, kehittää kardiorespiratorista kuntoa, sydänterveyttä ja suorituskykyä sekä kehittää lihasten voimaa, nopeutta ja tehoa.

On olemassa runsaasti erilaisia personal training -malleja, -metodeja, ja -työkaluja, joita on kehitetty useisiin eri lähteisiin, kursseihin, teorioihin, koulutuksiin jne. pohjautuen. Yhteistä näille kaikille on se, että aiheeseen perehtyminen ja käytännön mallien kehittäminen on vaatinut personal trainerilta vuosien työn.

ACE IFT® -malli on ensimmäinen kokonaisvaltainen työkalu, joka syntetisoi kuluneiden vuosikymmenten kokemuksen ja tietotaidon yhtenäiseksi ratkaisuksi. ACE IFIT® -malli tarjoaa sen hallitsevalle personal trainerille jokseenkin kaikki tarvittavat komponentit hyvinkin eritasoisten asiakkaiden palvelemiseen, oli heidän tavoitteenaan sitten parantaa toimintakykyään arjessa, terveyttään, kuntoaan tai suorituskykyään.

 

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

VIIKKO 8

 

ACE INTEGRATED FITNESS TRAINING® -MALLIN YMMÄRTÄMINEN

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 5
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN JA ALUSTAVA ASIAKKAAN ARVIOINTI

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 6
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 9

 

TOIMINNALLINEN ARVIOIMINEN

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 7
 3. Suorita toiminnallisia arviointeja itselläsi, ystävilläsi tai muilla soveltuvilla kandidaateilla. Pohdi eri mallien soveltuvuutta käytäntöön eri tilanteissa.
 4. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 10

 

FYSIOLOGINEN ARVIOIMINEN

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 8
 3. Suorita fysiologisia arviointeja itselläsi, ystävilläsi tai muilla soveltuvilla kandidaateilla. Pohdi eri mallien soveltuvuutta käytäntöön eri tilanteissa
 4. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan

 

VIIKKO 11

 

TOIMINNALLINEN OHJELMOINTI

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 9
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 12

 

VASTUSHARJOITTELUN OHJELMOINTI JA PROGRESSOINTI 

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 10
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

VIIKKO 13

 

KESTÄVYYSHARJOITTELUN OHJELMOINTI JA PROGRESSOINTI 

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 7, ACE IFT -MALLI)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 11
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

ACE IFT -MALLI, KÄYTÄNNÖN ESIMERKIT

 

 1. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kolmanteen osaan, lukuun 12

 

VIIKKO 14

 

Niin kutsutut Keho ja mieli -harjoitukset ovat nouseva liikuntavalmennuksen alue, joilla pyritään edistämään sekä kehon että mielen hyvinvointia. On olemassa näyttöä, että niistä saattaa olla hyötyä esimerkiksi korkean verenpaineen, insuliiniresistenssin, ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Näin ollen, nykyaikaisen personal trainerin on syytä omata käsitys lajeista, kuten tai chi, qigong, pilates ja jooga eri alalajeineen. Ei ole lainkaan poissuljettua, että Keho ja mieli -harjoitukset näyttelisivät aiempaa suurempaa roolia tulevaisuudessa myös terveydenhuollon arvoketjussa.

Kun väestön keskimääräinen liikunta-aktiivisuus näyttää jatkuvasti vähenevän ja lihavuus lisääntyvän, mikä johtaa lukuisten eri terveysongelmien yleistymiseen, on tärkeää, että personal trainer kykenee työskentelemään saumattomasti asiakasta hoitavan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Osiossa käydään läpi tyypillisimpien eritysryhmien kanssa huomioitavat seikat, mutta on erittäin suositeltavaa, että personal trainer kouluttautuu aiheesta lisää erilaisten näihin aiheisiin erikoistavien koulutusten muodossa, kuten NHA Personal Trainer -koulutuksen Terveyden Edistämisen Erikoistumisohjelma.

 

AIHE 9, ERITYISRYHMÄT JA LIIKUNTAHARJOITTELU

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 8, ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAHARJOITTELU)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan neljänteen osaan, lukuihin 13 ja 14
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 15

On tärkeää, että liikunnan ammattilainen ymmärtää ammatillisen vastuunsa ja on varautunut mahdollisten havereiden varalle riittävällä osaamisella ja toisaalta esimerkiksi asianmukaisella vakuutusturvalla.

 

AIHE 10, TYYPILLISIMMÄT URHEILUVAMMAT JA IMPLIKAATIOT HARJOITTELULLE

 

 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 9, LIIKUNNAN TURVALLISUUS)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan viidenteen osaan, lukuihin 15 ja 16
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

AIHE 11, AMMATILLINEN VASTUU

 

 1. 1. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 10, AMMATILLINEN VASTUU)
 2. Tutustu ACE Personal Trainer Manual -kirjan kuudenteen osaan, lukuihin 17 ja 18
 3. Pyri suorittamaan aiheeseen liittyvät suomenkieliset oppimistehtävät katsomatta vastauksia. Pyri ensisijaisesti löytämään oikea vastaus pohtimalla ja palaamalla tekstin ja/tai luentojen pariin, mutta mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi, voit myös katsoa oikean vastauksen, sekä missä päin oppimateriaalia aiheeseen viitataan.

 

VIIKKO 16

 

ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEESEEN VALMISTAUTUMINEN

 

 1. Tutustu huolellisesti ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT -dokumenttiin
 2. Katso aiheeseen liittyvät suomenkieliset luennot sekä muu materiaali NHA:n oppimisympäristössä (OSA 12, LOPPUKOKEESEEN VALMISTAUTUMINEN)
 3. Suorita simuloitu loppukoe NHA:n oppimisympäristössä. Mikäli et saa simuloitua loppukoetta läpi, palaa sen materiaalin pariin, joka näyttäisi tuottavan haasteita.

HUOM! NHA-sertifiointikoulutuksen maksu sisältää yhden loppukokeen suorituskerran. Lisäkerrat ovat maksullisia. Näin ollen, älä osallistu viralliseen loppukokeeseen, ennen kuin saat simuloidun loppukokeen läpi.

LAADUKAS PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTI EROTTAA JYVÄT AKANOISTA

Kun terveys- ja kuntoliikunnan ja terveydenhuollon ammattilaiset ryhtyvät toimimaan rinta rinnan, ei terveys- ja kuntoliikunta-alan toiminta voi enää perustua pelkkään kokemusasiantuntijuuteen ja itse keksittyihin lisensseihin ja auktorisointeihin. On välttämätöntä voida osoittaa osaamisensa kiistattoman sertifiointijärjestelmän avulla.

Sertifioinnin arvo opiskelijalle on suoraan verrannollinen kyseisen sertifikaatin yleiseen tunnettuuteen ja arvostukseen. Me NHA:lla olemme valinneet kumppaniksemme American Council on Exercise®:n siitä yksinkertaisesta syystä, että ACE® Personal Trainer -sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suuriman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.

”ACE-sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suurimman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.”

ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIEN® MÄÄRÄN KEHITYS

 

 • Vuonna 2018 ACE-sertifiointikokeeseen osallistui jo yli 30.000 kandidaattia
 • Vuonna 2017 ACE-sertifiointikokeeseen osallistui 20.129 kandidaattia
 • Vuonna 2016 ACE-sertifiointikokeeseen osallistui 16.070 kandidaattia
 • Vuonna 2015 ACE-sertifiointikokeeseen osallistui 13.103 kandidaattia

NHA JA ACE TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ

American Council On Exercise (ACE) on maailman johtava, voittoa tavoittelematon terveys- ja kuntoliikuntasektorin koulutus- ja sertifiointiorganisaatio. ACE on sertifioinut maailmanlaajuisesti yli 90 000 terveys- ja kuntoliikunnan ammattilaista ja vuositasolla ACE-sertifioidut personal trainerit suorittavat arviolta yli 40 miljoonaa asiakasohjausta ympäri maailman. ACE Personal Trainer -sertifikaatti on kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin alan osaamisen verifioiva ohjelma.

Nordic Health Academy (NHA) on suomalainen koulutusorganisaatio, jonka missio on edistää näyttöön perustuvan liikunta- ja ravitsemusohjauksen laatua ja saatavuutta Suomessa. Tavoitteenamme on luoda tulevaisuutta, jossa terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset voivat työskennellä rinta rinnan toistensa ammattitaitoon luottaen, yhteisen asiakkaan terveyden edistämiseksi.

Tässä oppaassa esiteltävä ACE:n ja NHA:n yhteistyössä toteuttama sertifiointikoulutus on suunniteltu tarjoamaan oppilaille ennen kaikkea tietoja ja taitoja, joiden avulla tuottaa turvallisia ja tehokkaita personal trainer -palveluita, sekä keskeisesti myös tavan sertifioitua liikunnan ammattilaisena siten, että asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus on mahdollista yksiselitteisesti lunastaa.

Jokainen NHA Personal Trainer -koulutusohjelma pitää sisällään NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen tarjoten näin sekä NHA että ACE Personal Trainer -sertifikaatit.

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

© NORDIC HEALTH ACADEMY

Tämän materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa, pois lukien suora linkittäminen, on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty, ilman NHA:n nimenomaista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

Koulutamme näyttöön perustuvan personal training -osaamisen huippuammattilaisia tarjoamalla korkeakoulutason personal trainer -koulutuksia. Hanki itsellesi maailman arvostetuin personal trainer -sertifikaatti!

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste