MIKSI SERTIFIOINTI ON TÄRKEÄÄ?

 

MIKSI SERTIFIOINTI ON TÄRKEÄÄ?

 

ME NHA:LLA OLEMME LUONEET MAAILMAN LAAJIMMAN ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTIIN VALMISTAVAN DIGITAALISEN KOULUTUKSEN JA OPINTOJA TUKEVAN MONIMUOTOKOULUTUKSEN, JOSSA OPETTAJINA ON ALAN ARVOSTETUIMMAT PIONEERIT.

PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTI

 • Uskottava personal trainer -osaamisen sertifiointimenetelmä on edellytys sille, että personal trainerit ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tulevaisuudessa työskennellä entistä tiiviimmin rinta rinnan
 • Sertifioinnin ensisijainen tarkoitus on aina suojata suurta yleisöä haitoilta
 • Sertifioinnin arvo opiskelijalle on suoraan verrannollinen kyseisen sertifikaatin yleiseen tunnettuuteen ja arvostukseen
 • ACE Personal Trainer® -sertifikaatti on lajissaan maailman arvostetuin
 • ACE-sertifiointimenetelmä on lajissaan ainutlaatuisen laaja ja perinpohjainen
 • NHA:n tarjoama ACE-sertifiointiin valmistava koulutus on tällä hetkellä maailman laajin
 • Opintojen laajuus on opiskelijan lähtötasosta riippuen lyhimmillään 16 viikkoa, maksimi suoritusaika on 18 kuukautta

PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTI

 

 • Uskottava personal trainer -osaamisen sertifiointimenetelmä on edellytys sille, että personal trainerit ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tulevaisuudessa työskennellä entistä tiiviimmin rinta rinnan
 • Sertifioinnin ensisijainen tarkoitus on aina suojata suurta yleisöä haitoilta
 • Sertifioinnin arvo opiskelijalle on suoraan verrannollinen kyseisen sertifikaatin yleiseen tunnettuuteen ja arvostukseen
 • ACE Personal Trainer® -sertifikaatti on lajissaan maailman arvostetuin
 • ACE-sertifiointimenetelmä on lajissaan ainutlaatuisen laaja ja perinpohjainen
 • NHA:n tarjoama ACE-sertifiointiin valmistava koulutus on tällä hetkellä maailman laajin
 • Opintojen laajuus on opiskelijan lähtötasosta riippuen lyhimmillään 16 viikkoa, maksimi suoritusaika on 18 kuukautta

 

 

USKOTTAVA SERTIFIOINTIMENETELMÄ ON LIIKUNTA- JA TERVEYDENHOITOALAN YHTEISTYÖN EDELLYTYS

 

Kun terveys- ja kuntoliikunnan ja terveydenhuollon ammattilaiset ryhtyvät toimimaan rinta rinnan, ei terveys- ja kuntoliikunta-alan toiminta voi enää perustua pelkkään kokemusasiantuntijuuteen ja itse keksittyihin lisensseihin ja auktorisointeihin. On välttämätöntä voida osoittaa osaamisensa kiistattoman sertifiointijärjestelmän avulla.

”ACE-sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suurimman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.”


Sertifioinnin arvo opiskelijalle on suoraan verrannollinen kyseisen sertifikaatin yleiseen tunnettavuuteen ja arvostukseen. Me NHA:lla olemme valinneet kumppaniksemme American Council on Exercise®:n siitä yksinkertaisesta syystä, että ACE®-sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suurimman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.

MIKSI ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTI®?

✅ Maailmanlaajuisesti American Council on Exercisen sertifiointiprosessiin osallistuu vuosittain noin 30 000 kandidaattia

✅ ACE-sertifiointiin tähtäävää koulutusta tarjotaan yli 400 oppilaitoksessa ympäri maailman

✅ Ainoana Suomessa NHA Personal Trainer -koulutus tarjoaa sinulle tämän maailman arvostetuimman personal trainer -sertifikaatin (ACE-CPT)

✅ Liittyessäsi mukaan olet osa maailman suurinta ja nopeiten kasvavaa liikunnan ammattilaisten perhettä

KATSO MITÄ MAAILMAN ARVOTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTITENTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN.

NHA / ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINNIN KOHDERYHMÄ

NHA / ACE Personal Trainer -sertifiointikoulutus sellaisenaan sopii vankan valmennuskokemuksen omaavalle ja/tai liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville sekä urheiluvalmentajille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä liikuntaohjelmia ja personal trainereille, jotka tukevat käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja. Koulutus toimi myös vankkana ammattimaisen personal training -osaamisen perustana liikunta-alan jatko- ja aikuisopintoihin, kuten NHA Personal Trainer -koulutusten workshop-kokonaisuuksiin.

Opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan terveys- ja kuntoliikunta-, sekä terveys- ja sosiaalialoilla suunniteltaessa ja ohjattaessa tehokkaita ja turvallisia liikunta- ja elintapamuutoksen ohjelmia, jotka huomioivat asiakkaan yksilöllisen terveydentilan, lähtökohdat ja tavoitteet.

PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINNIN ENSISIJAINEN TARKOITUS ON AINA SUOJATA SUURTA YLEISÖÄ HAITOILTA

Päätös tavoitella ACE Personal Trainer® -sertifikaattia on keskeinen askel matkalla tunnistetuksi ja arvostetuksi ammattilaiseksi. ACE-sertifiointiohjelma on kehitetty arvioimaan oppilaan pätevyyttä tehdä turvallisia ja tehokkaita päätöksiä liikuntaohjelman suunnittelun suhteen terveiltä vaikuttaville asiakkaille. Ne oppilaat, jotka saavuttavat vaadittavan pisterajan ACE Personal Trainer -kokeessa täyttävät tai ylittävät ne vaatimukset, joita edellytetään pätevältä personal trainerilta, joka työskentelee itsenäisesti.

”Sertifiointikielellä”, tämä pätevyys viittaa vähimmäisosaamiseen, joka henkilöltä vaaditaan ammatissa toimiakseen. Sertifioinnin ensisijainen tarkoitus on aina suojata suurta yleisöä haitoilta. Tämä tehdään arvioimalla oppilasta suhteessa tietyssä ammatissa vaadittaviin, vakiintuneiksi katsottuihin tietoihin, taitoihin ja kykyihin; hallitseeko oppilas nämä siinä määrin, että voi toimia kyseisessä ammatissa turvallisesti ja tehokkaasti. Näin ollen, sertifiointi tarjoaa ammattilaiseksi haluavalle erinomaisen mahdollisuuden erottua joukosta edukseen.

ACE Personal Trainer -kokeen läpäisevät oppilaat ovat päteviä toimimaan ammattimaisina personal trainereina minimaalisen valvonnan alaisuudessa terveiden asiakkaiden kanssa, sellaisten erityistarpeita omaavien asiakkaiden kanssa, joiden liikuntakelpoisuuden lääkäri on arvioinut, sekä edellisistä koostuvien pienryhmien kanssa. 

Tämä ei suinkaan tarkoita, että ACE Personal Trainer tietäisi kaiken tiedettävissä olevan personal trainingin suhteen, aivan samoin kuin lääketieteen lisensiaatti ei tiedä kaikkea tiedettävissä olevaa lääketieteen suhteen.

Personal trainer -sertifiointi tarkoittaa sitä, että henkilö on osoittanut omaavansa riittävät ammatilliset tiedot ja taidot, tehdäkseen erilaisissa käytännön tilanteissa tehokkaita ja turvallisia liikuntaohjelman suunnitteluun liittyviä päätöksiä, samalla minimoiden asiakkaiden altistumisen riskeille ja erilaisilla haitoille, kuten fyysinen, emotionaalinen, psykologinen tai taloudellinen haitta.

ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIPROSESSI ON AINUTLAATUINEN MAAILMASSA

American Council On Exercise (ACE) on maailman johtava, voittoa tavoittelematon terveys- ja kuntoliikuntasektorin koulutus- ja sertifiointiorganisaatio. ACE on sertifioinut maailmanlaajuisesti lähes 100 000 terveys- ja kuntoliikunnan ammattilaista ja vuositasolla ACE-sertifioidut personal trainerit suorittavat arviolta yli 37,5 miljoonaa asiakasohjausta ympäri maailman. ACE:n toiminnan koko ja luonne (sekä voiton tavoittelemattomuus, että missio, ”to get people moving”) mahdollistaa sen, että organisaatiolla on täysin vertaansa vailla olevat resurssit kehittää sekä sertifiointimenetelmän prosesseja että koulutuksessa tarjottavaa tietosisältöä.

American Council on Exercise® (ACE®) Personal Trainer -loppukokeen tarkoitus on arvioida omaako henkilö ne väittämättömät tiedot ja taidot, jotka ovat kriittisiä ACE Persona Trainerin tehtävien asianmukaiseen ja turvalliseen suorittamiseen. Varmistaakseen, että ACE-sertifikaatti pysyy ajantasaisena ja relevanttina, ACE suorittaa viiden vuoden välein personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen (role delineation study, RDS), jossa määritellään ACE Personal Trainer -ohjelman ja -loppukokeen sisältö.

Viimeksi kesällä 2016 ACE ja Castle Worldwide Inc,  sertifiointien ja lisenssien suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen erikoistunut palveluyritys, suorittivat personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen, jossa pyrittiin tunnistamaan ne tyypillisimmät tehtävät joita personal trainer suorittaa säännöllisesti. Tutkimuksen keskeinen tarkoitus oli varmistaa, että ACE Personal Trainer –koulutus ja siihen liittyvä loppukoe sisältävät ja testaavat niitä taitoja, joilla todellisuudessa on merkitystä kentällä ja käytännön toiminnassa. Yksi syntyneistä tuloksista on ’ACE Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen loppukokeen suuntaviivat’ -dokumentti. Kaikki loppukokeessa esitettävät kysymykset pohjaavat näihin suuntaviivoihin.

Nämä suuntaviivat koostuvat niistä tehtävistä, tiedoista ja taidoista, jotka on osattava ja hallittava voidakseen toimia uskottavasti ja turvallisesti personal trainerin ammatissa. Tehtävät, tiedot ja taidot on määritellyt RDS paneelissa toimineet personal training -alan asiantuntijat ja käytännön validoimista varten ne on vielä toimitettu tuhansien ammatissa työskentelevien ACE sertifioitujen personal trainereiden arvioitavaksi. Opiskelijan on hyvä tiedostaa, että kaikki loppukokeessa esitettävät kysymykset pohjaavat em. dokumenttiin, joten sitä voi käyttää hyödyksi kokeeseen valmistautuessaan.

NHA:N TARJOAMA ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIIN VALMISTAVA KOULUTUS ON TÄLLÄ HETKELLÄ MAAILMAN LAAJIN

NHA Personal Trainer -koulutus tähtää ACE Personal Trainer -sertifikaatin suorittamiseen. Koulutusmateriaalina toimivat ACE:n julkaisemat englanninkieliset ACE Essentials of Exercise Science for Fitness Professionals -kirja (laajuus noin 100 000 sanaa), sekä American Council on Exercise Personal Trainer Manual -kirja (laajuus noin 300 000 sanaa), joista NHA:n digitaaliseen oppiympäristöön on osin suoraan suomennettu, osin tiivistetty ja osin laajennettu noin 100 000 sanan suomenkielinen kokonaisuus.

Kurssisisällön omaksumista tukee lisäksi noin 758 kalvon laajuinen suomenkielinen luentokokonaisuus, joka on laadittu yhdessä ACE:n asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi omaa oppimistaan voi opintojen edetessä jatkuvasti arvioida oppimistesteillä, joista opiskelija saa reaaliaikaisen palautteen. Ennen varsinaista sertifiointikoetta, oppiympäristö tarjoaa mahdollisuuden simuloidun loppukokeen suorittamiseen, jotta opiskelija voi varmistaa valmiutensa sertifiointikokeeseen.

Opintoihin suositellaan käytettävän lähtötasosta riippuen vähimmillään 16 viikkoa, enimmillään opinto-oikeus on voimassa 18 kuukautta.

Tilaa seuraavat aiheeseen liittyvät artikkelit suoraan sähköpostiisi tästä

KYSY MEILTÄ LISÄÄ, NIIN KERROMME, MIKSI NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS ON RATKAISEVA PALANEN ELINTAPAHOIDON PALAPELISSÄ

TUOREIMMAT ARTIKKELIT

MITÄ JOKAISEN TULISI YMMÄRTÄÄ STRESSISTÄ?

MITÄ JOKAISEN TULISI YMMÄRTÄÄ STRESSISTÄ?

Mitä on stressi, millaisia ovat stressin oireet ja miten stressi vaikuttaa terveyteemme? Kuinka stressinhallinta onnistuu ja miten stressistä pääsee eroon? Tarjoamme sinulle nyt vastauksen näihin ja moneen muuhun tärkeään kysymykseen.

lue lisää
PENKKIPUNNERRUS – ULTIMAATTINEN OPAS

PENKKIPUNNERRUS – ULTIMAATTINEN OPAS

Ota penkkipunnerrus kerralla haltuun! Lähes 2/3 treenaajista kertoo penkkipunnerruksen suurimmaksi turhautumisen lähteekseen. Tämä opas antaa sinulle vastauksen kaikkiin penkkipunnerrukseen liittyviin kysymyksiisi.

lue lisää

YHTEISTYÖSSÄ

NHA, terveystalo, easyfit, ladyline suomen hierojakoulut, ace, itä-suomen yliopisto UEF
terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
easyfit a NHA aloittivat yhteistyön
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
ladyline a NHA aloittivat yhteistyön
itä-suomen yliopisto UEF NHA
© NORDIC HEALTH ACADEMY

Tämän materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa, pois lukien suora linkittäminen, on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty, ilman NHA:n nimenomaista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»