NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -SERTIFIOINTIKOULUTUS

NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -SERTIFIOINTIKOULUTUS

Ainoana koulutuksena Suomessa NHA Elintapavalmentaja™ -sertifiointikoulutus tarjoaa valmentajille sellaiset tiedot ja taidot, joita elintapavalmentajat tutkitusti käyttävät työssään. Lisäksi koulutus tarjoaa tehokkaimpiin käyttäytymisen muutostekniikoihin perustuvan selkeän ja käytännönläheisen valmennusmallin, joiden avulla opittua voidaan soveltaa käytäntöön ennennäkemättömän tehokkaasti.

NHA Ravitsemusvalmentaja, ravitsemusvalmetajakoulutus, ravintovalmentajakoulutus

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT JA HINTA

TARJOUS VOIMASSA 20.5. SAAKKA

Hinta: 995€ (ovh. 1595€)

Varaustilanne: Muutamia paikkoja

Koulutus alkaa: 21.5.

KATSO, MITÄ UUSI ELINTAPAVALMENNUKSEN HUIPPUKOULUTUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN ✅

KATSO, MITÄ UUSI ELINTAPAVALMENNUKSEN HUIPPUKOULUTUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN ✅

MIKSI VALITA NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -KOULUTUS

MIKSI VALITA NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -KOULUTUS

1) Ainoana Suomessa koulutus perustuu tutkittuun tietoon siitä, millaisia menetelmiä ja työkaluja menestyvät elintapavalmentajat käytännössä työssään käyttävät. Voit olla varma siitä, että opit juuri niitä asioita, joita valmentajan työssäsi tarvitset.

2) Koulutus auttaa ymmärtämään käyttäytymisen muutoksen ja sen tukemisen malleja, teorioita ja menetelmiä hyvin laajasti. Saat koulutuksesta varmasti sellaiset työkalut, jotka sopivat juuri sinun tapaasi valmentaa, tai auttavat sinua löytämään oman tapasi valmentaa.

3) Koulutus eroaa kaikista muista markkinoilla olevista koulutuksista myös siinä, että laajan tietopohjan lisäksi koulutuksessa käydään läpi selkeä ja tehokas malli, jonka avulla voit halutessasi soveltaa oppimaasi käytäntöön ennennäkemättömän tehokkaasti ja suoraviivaisesti.

4) Kouluttajina toimivat alan arvostetuimmat suomalaiset asiantuntijat, joilla on vuosikymmenten kliininen kokemus asiakkaiden valmentamisesta ja kroonisten sairauksien lääketieteellisestä hoidosta. Voit siis olla varma siitä, että koulutuksen sisältö vastaa todellisen elämän tarpeisiin.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Fitness24Seven
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Amercan Council on Exercise
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyössä yhteistyökumppanit 15.41.07
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa m

NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN KOULUTTAJAT

KOULUTTAJAT

ARI LANGINKOSKI NHA ACE EUROPE ACTIVE ISM22

Ari Langinkoski, NHA Elintapavalmentaja -sertifiointikoulutuksen™ kouluttaja

Ari Langinkoski, ACE-CHC, ACE-CPT, on kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia yksilövalmennuksen asiantuntijoita. Ari on mm. kutsuttu puheenjohtajaksi tekniseen asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on laatia yleiseurooppalaiset standardit elintapa- ja terveysvalmentajien koulutusohjelmille. Tällä hetkellä Ari opiskelee Itä-Suomen yliopistossa liikuntalääketiedettä, tavoitteenaan väitellä terveysvalmennuksen parhaista käytännöistä.

”Arissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla syvä tieteellinen ymmärrys ja yli vuosikymmenen mittaisen valmentamisen mukanaan tuoma käytännönläheisyys. Voin vilpittömästi todeta, että Ariin tutustumisen jälkeen oma valmennusosaamiseni on noussut tasolle, jota aiemmin en osannut edes kuvitella.” – Pekka Aroviita –

ARI LANGINKOSKI NHA ACE EUROPE ACTIVE ISM22

Ari Langinkoski, NHA Elintapavalmentaja -sertifiointikoulutuksen™ kouluttaja

Ari Langinkoski, ACE-CHC, ACE-CPT, on kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia yksilövalmennuksen asiantuntijoita. Ari on mm. kutsuttu puheenjohtajaksi tekniseen asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on laatia yleiseurooppalaiset standardit elintapa- ja terveysvalmentajien koulutusohjelmille. Tällä hetkellä Ari opiskelee Itä-Suomen yliopistossa liikuntalääketiedettä, tavoitteenaan väitellä terveysvalmennuksen parhaista käytännöistä.

”Arissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla syvä tieteellinen ymmärrys ja yli vuosikymmenen mittaisen valmentamisen mukanaan tuoma käytännönläheisyys. Voin vilpittömästi todeta, että Ariin tutustumisen jälkeen oma valmennusosaamiseni on noussut tasolle, jota aiemmin en osannut edes kuvitella.”

– Pekka Aroviita –

Pekka Aroviita NHA Nordic Health Academy

Pekka Aroviita, NHA Elintapavalmentaja -sertifiointikoulutuksen™ kouluttaja

Pekka Aroviita on terveydenhuollon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, joka on jo vuosia perehtynyt siihen, miten elintapamme vaikuttavat terveyteemme ja hyvinvointiimme. Terveellinen ravitsemus, riittävä fyysinen aktiivisuus, palauttava uni ja suhtautumisemme stressiin ovat terveytemme kulmakiviä. Terveyttä tukevat elintavat ovat tärkeitä arjessa jaksamisessamme ja myös aivan oleellisia sairauksien ehkäisyn ja hoidon onnistumisen kannalta. Ei olekaan ihme, että Pekka on useimmiten erityisen liekeissä puhuessaan elintapavalmennuksesta.

Jo vuosikymmenen verran olin haaveillut siitä, että voisimme tuoda Suomeen parhaisiin käytäntöihin ja tuoreimpaan tieteelliseen tietoon perustuvan elintapavalmennuksen koulutuksen. Pekan palava intohimo elintapalääketieteeseen ja kliininen kokemus todellisesta asiakastyöstä oli se puuttuva palanen, jonka jälkeen kaikki loksahti kohdalleen. – Ari Langinkoski –

Pekka Aroviita NHA Nordic Health Academy

Pekka Aroviita, NHA Elintapavalmentaja -sertifiointikoulutuksen™ kouluttaja

Pekka Aroviita on terveydenhuollon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, joka on jo vuosia perehtynyt siihen, miten elintapamme vaikuttavat terveyteemme ja hyvinvointiimme. Terveellinen ravitsemus, riittävä fyysinen aktiivisuus, palauttava uni ja suhtautumisemme stressiin ovat terveytemme kulmakiviä. Terveyttä tukevat elintavat ovat tärkeitä arjessa jaksamisessamme ja myös aivan oleellisia sairauksien ehkäisyn ja hoidon onnistumisen kannalta. Ei olekaan ihme, että Pekka on useimmiten erityisen liekeissä puhuessaan elintapavalmennuksesta.

Jo vuosikymmenen verran olin haaveillut siitä, että voisimme tuoda Suomeen parhaisiin käytäntöihin ja tuoreimpaan tieteelliseen tietoon perustuvan elintapavalmennuksen koulutuksen. Pekan palava intohimo elintapalääketieteeseen ja kliininen kokemus todellisesta asiakastyöstä oli se puuttuva palanen, jonka jälkeen kaikki loksahti kohdalleen.

– Ari Langinkoski –

YLIVOIMAISESTI TARKOITUKSENMUKAISIN SISÄLTÖ

NHA Elintapavalmentaja™ -sertifiointikoulutuksen rungon muodostaa maailman suurimman terveys- ja kuntoliikunta-alan kouluttajan American Council on Exercisen vuonna 2020 uudistettu opetussuunnitelma ja kirjallinen materiaali.

Ainoana maailmassa ACE:n opetussuunnitelma perustuu tutkittuun tietoon siitä, mitä tietoja, taitoja ja työkaluja menestyvät ammattilaiset todellisuudessa käytännön työssään hyödyntävät.

Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Suomessa kehitetty, tutkitusti tehokkaimpiin käyttäytymismuutostekniikoihin perustuva PrioMed™-valmennusmetodi, jonka avulla opit myös soveltamaan oppimaasi käytäntöön välittömästi ja tehokkaasti.

Tutustu alla olevasta valikosta koulutuksen yksityiskohtaiseen sisältöön.

NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

NHA ELINTAPAVALMENTAJA™ -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

HUOM! NHA Elintapavalmentaja™ -koulutuksen opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä.

HUOM! NHA Elintapavalmentaja™ -koulutuksen opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä.

OSA 1 – JOHDANTO, MITÄ ON NYKYAIKAINEN ELINTAPAVALMENNUS?

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää miten elintapalääketiede pyrkii edistämään ihmisten terveyttä ja estämään sekä parantamaan kroonisia sairauksia. Opiskelija tuntee yleisellä tasolla elintapalääketieteen kuusi keskeistä pilaria ja ymmärtää miten nämä pilarit ovat yhteydessä terveyden edistämiseen tai sairauksien hoitamiseen. Opiskelija tuntee käyttäytymisen muutoksen tukemisen eurooppalaisen osaamisviitekehyksen ja ymmärtää mitkä ovat sen mukaiset perustaidot ja kompetenssit. Opiskelija ymmärtää yleisellä tasolla elintapa- ja terveysvalmennuksen keskeiset periaatteet ja PrioMed™-elintapavalmennuksen suuntaviivat.

Elintapalääketiede

 • Elintapojen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa
 • Mitä on elintapalääketiede?
  • Riittävä fyysinen aktiivisuus
  • Terveellinen ravinto
  • Stressin säätelykeinot
  • Riittävä ja hyvälaatuinen uni
  • Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys
  • Sosiaaliset suhteet

Elintapa- ja terveysvalmennus

 • Mitä elintapavalmennus tarkalleen ottaen on?
 • Parhaat käytännön menetelmät
 • Tutkimusten mukaan tehokkaimmat tekniikat
 • Elintapavalmennuksen tiede
 • Elintapavalmennuksen tulevaisuuden suunnat

  Käyttäytymisen muutoksen tukemisen Eurooppalainen osaamisviitekehys

  • Perustaidot kroonisen sairauden omahoitoon tähtäävän muutoksen tukemiseen
  • Käyttäytymismuutoskompetenssit kroonisen sairauden omahoidon tukemiseen

  Johdanto PrioMed™-elintapavalmennukseen™

  • Valmennusprosessin tyypillinen kulku
  • PrioMed-tavoitteidenasettelupyörä™
  • PrioMed-tarvekartoitus™

   OSA 2 – VALMENNUKSEN YDINTAIDOT

   Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, miten valmennus eroaa muista tavoista, joilla asiakkaiden käyttäytymisen muutosta on aikojen saatossa pyritty tukemaan. Opiskelija ymmärtää sanallisen ja sanattoman kommunikaation merkityksen ja osaa hyödyntää näitä turvallisen ja asiakasta tukevan valmennusilmapiirin rakentamiseksi. Opiskelija osaa käyttää tehokkaita strategioita luodakseen olosuhteet positiiviselle ja hedelmälliselle asiakas-valmentajasuhteelle. Opiskelija ymmärtää sekä muutoksen tyypillisiä esteitä että muutosta tukevia fasilitaattoreita.

   Asiakkaiden tukeminen matkalla kohti käyttäytymisen muutosta

   • Terveysvalmentaja auttaa asiakasta kasvattamaan muutokseen tarvittavaa minäpystyvyyttä tukemalla asiakkaan omia vahvuuksia
   • International Coach Federationion 11 keskeistä valmentajan kompetenssia

   Asiakas-valmentajasuhteen vaaliminen

   • Erilaisten yksilöiden kanssa toimiminen
   • Valmentajan oman jaksamisen ylläpitäminen
   • Tunneälyn tiede ja taide

   Tehokkaan kommunikaation hyödyntäminen

   • Sanallinen kommunikaatio
   • Sanaton kommunikaatio
   • Arvojen merkitys

   Asiakkaan oman muutoskapasiteetin kunnioittaminen ja tukeminen

   • Muutoksen esteiden tutkailu
   • Muutoksen fasilitaattoreiden tutkailu
   • Aikuisoppimisen periaatteet

    

   OSA 3 – TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEN MALLIT JA TEORIAT

   Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää mistä erilaisista tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu. Opiskelija ymmärtää syvällisesti muutoksen vaiheittaista luonnetta, jonka avulla opiskelijalle muodostuu selkeä kuva siitä prosessista, jossa hänen on tarkoitus asiakasta tukea. Opiskelija osaa hyödyntää selkeitä, yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita, joiden avulla asiakkaan motivaatio todennäköisimmin saadaan kukoistamaan.

   Terveyskäyttäytymisen ymmärtäminen

   • Mistä tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu?
   • Kokonaisvaltainen terveys: biopsykososiaalinen malli
   • Ekologinen perspektiivi terveyskäyttäytymisen ymmärtämisessä
   • Positiivinen psykologia: muutosvalmennuksen perusta
    • Käytännön harjoitus – luonteenvahvuudet

   Terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat

   • Terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat käytännössä
   • Transteoreettinen muutosvaihemalli
    • Muutoksen vaiheet: Esiharkinta
    • Muutoksen vaiheet: Harkinta
    • Muutoksen vaiheet: Valmistelu
    • Muutoksen vaiheet: Toiminta
    • Muutoksen vaiheet: Ylläpito
    • Kuinka ihmiset siirtyvät vaiheesta toiseen
    • Muutosvalmiuden määritteleminen
    • Käytännön sovellus – TTM
    • Päätöksenteon balanssi
    • Muutoksen prosessit
    • Minäpystyvyys
    • Käytännön sovellus – minäpystyvyys
   • Terveysuskomusmalli
    • Käytännön sovellus –terveysuskomusmalli
   • Sosiaalis-kognitiivinen teoria
   • Atribuutioteoria ja hallintakäsitys
   • Itsehavaitsemisteoria

   Motivaation laatu ja määrä

   • Itseohjautuvuusteoria (myös itsemääräämisteoria)
    • Omaehtoisuus
    • Kyvykkyys
    • Yhteisöllisyys
    • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
   • Tärkeämpää kuin motivaation määrä saattaa olla motivaation laatu
    • Matka ulkoisesta sisäiseen motivaatioon
    • Omaehtoisuutta tukevat tekniikat
    • Käytännön sovellus – itseohjautuvuusteoria
   • Motivaation määrä
    • Kuinka tavoitteet voivat tukea motivaatiota
    • Kuinka eri tasoisten tavoitteiden avulla voidaan maksimoida motivaatio

   OSA 4 – TAIDOT JA MENETELMÄT ELINTAPAMUUTOKSEN TUKEMISEKSI

   Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää motivoivan haastattelun hengen ja osaa hyödyntää sen ydintekniikoita. Opiskelija osaa käyttää avoimia kysymyksiä, vahvistuksia, heijastavaa kuuntelua ja tiivistyksiä asiakkaita valmentaessaan. Opiskelija osaa kuvata motivoivan haastattelun neljä keskeistä prosessia. Opiskelija ymmärtää kognitiivisen käyttäytymisvalmennuksen periaatteet, sekä osaa asettaa tavoitteita siten, että se todennäköisimmin tukee asiakkaan muutosprosessin onnistumista.

   Motivoiva haastattelu

    • Motivoivan haastattelun tehokkuus ja merkitys valmennuksessa
    • Motivoivan haastattelun henki
    • OARS: Motivoivan haastattelun ja terveysvalmennuksen keskeinen taito
     • Avoimet kysymykset
     • Käytännön sovellus – avoimet kysymykset
     • Vahvistukset
     • Heijastava kuuntelu
     • Tiivistäminen
     • Käytännön sovellus
    • Tiedon jakaminen ja  neuvominen
    • Motivoivan haastattelun neljä prosessia

    Kognitiivinen käyttäytymisvalmennus

    • Itsepuhe ja automaattiset ajatukset
    • Kognitiiviset vinoutumat ja irrationaaliset uskomukset
    • Hedelmättömien ajatuksien paljastaminen
    • Käytännön sovellus – kognitiivinen uudelleenmuotoilu

    Vahvuuksiin perustuva valmennus

    • Positiivisten tunteiden voima?
    • Arvostava haastattelumenetelmä

    Tavoitteiden asettaminen

    • Tavoitteiden mekanismit: Kuinka tavoitteet vaikuttavat suoritukseen?
    • Tavoitteen osatekijät: Miten tavoite vaikuttaa toimintaan?
    • Toimivien ja motivoivien tavoitteiden asettaminen: Tavoitteiden asetannan teorian soveltaminen terveysvalmennukseen
    • Tavoitteiden asettamisen prosessi: GROW-menetelmä
     • Käytännön sovellus: GROW-menetelmä
    • Tavoitteiden asetannan tehokkaimmat tekniikat
     • Eri tasoiset tavoitteet ja niiden merkitys

    OSA 5 – VALMENTAMISEN TAIDE JA TIEDE

    Oppimistavoitteet: Tämän osioon läpikäytyään oppilas ymmärtää valmennuksen dynaamista luonnetta. Oppilas osaa kuvata lähestymistapoja, joiden avulla asiakkaan kanssa voi keskustella arvoista ja tulevaisuuden visioista. Oppilas tunnistaa ylläpitopuheen ja muutospuheen ja osaa lähestyä niitä asiaankuuluvasti. Oppilas osaa kuva keskeisimmät komponentit käyttäytymisen muutokseen tähtäävässä suunnitelmassa. Oppilas ymmärtää erilaisia tapoja sopia vastuullisuudesta. Oppilas osaa tukea asiakkaan ongelmanratkaisukykyä ja erilaisia hallintakeinoja, joiden avulla asiakas kykenee ylittämään eteen tulevia esteitä.

    Valmennuksen dynaaminen luonne

    • ACE-malli muutoksen ymmärtämiseen

    Arvojen ja visioiden tutkiminen

    • Kestävä muutos pohjautuu asiakkaan omiin arvoihin ja visioon tulevaisuudesta

    Tulevaisuuden vision luominen

    • Muutosmotivaation esiin kutsuminen
    • Käytännön sovellus: muutospuheen herättely

    Suunnitelman laatiminen

    • Tavoitteiden asettelu
    • Tuumasta toimeen
    • Vahvuuksien hyödyntäminen

    Vastuullisuudesta ja seurannasta sopiminen

    • Käytännön sovellus: Vastuullisuudesta sopiminen
    • Ristiriitojen ja vastakkainasettelun hallinta asiakassuhteessa
    • Tietojen ja resurssien tarjoaminen pyydettäessä
    • Omakohtaisten kokemusten jakamisen rajoittaminen
    • Asiakkaiden tukeminen luotettavien resurssien tunnistamisessa ja käyttämisessä
    • Tiny Habbits -esimerkki

    Tavoitteiden ja suunnitelmien arviointi ja muokkaus

    • Palautteen merkitys
    • Itsetarkkailun tärkeys
    • Esteiden ylittäminen ja taka-askelista toipuminen
    • Näkökulman vaihtaminen

    Siirtyminen kohti omavaraista toimintaa

    • Valmennussuhteen päättäminen

    OSA 6 –PRIOMED-ELINTAPAVALMENNUS™

    Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija osaa hyödyntää kunkin valmennettavan kanssa todennäköisesti kaikkein tehokkaimpia käyttäytymismuutostekniikoita PrioMed™-valmennusprosessin mukaisesti, saavuttaen valmennuksen avulla tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.

    PrioMed™-menetelmän mukainen tavoitteiden asettamisen prosessi

    • Tavoitteidenasettamispyörä
     • Valitut motivoivan haastattelun tekniikat
     • Valitut motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tekniikat
     • Tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat
     • Palautteen anto, tavoitteiden ja suunnitelmien muokkaaminen

    PrioMed™-menetelmän mukainen terveanalyysi

    • Tarveanalyysin periaatteet
    • COM-B-mallin mukainen tarveanalyysi
     • Psykologinen kyvykkyys
     • Fyysinen kyvykkyys
     • Automaattiset prosessit
     • Reflektiiviset prosessit
     • Fyysiset tilaisuudet
     • Sosiaaliset tilaisuudet
    • Tarveanalyysin mukaiset, todennäköisesti tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat

    OSA 7 – YLEISIMMÄT KROONISET SAIRAUDET JA ELINTAPAVALMENNUS

    Elintapojen tärkeys sairauksien hoidossa

    • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran erilaisissa sairauksissa?
    • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran eri henkilöillä?

    Elintapojen terveysvaikutuksia

    • Fyysinen aktiivisuus
    • Ravitsemus
    • Uni
    • Päihteiden käyttö
    • Stressin tunteiden ja lähteiden hallinta, resilienssi
    • Sosiaaliset suhteet

    Mekanismeja kroonisten sairauksien taustalla

    • Monet krooniset sairaudet esiintyvät yhtä aikaa, altistavat toisilleen ja johtavat toisiinsa

    Ennaltaehkäisy

    • Ennaltaehkäisy edellyttää varhaista riskin kasvun havaitsemista

    Patogeneesi vs. salutogeneesi

    • Elintapahoito on biologisesti vaikuttavaa

    Lihavuus

    • Sairauden esittely
    • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
    • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
    • Patofysiologiset mekanismit
    • Parantavat mekanismit
    • Vaikutusosuudet
    • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

    Tyypin 2 diabetes

    • Sairauden esittely
    • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
    • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
    • Patofysiologiset mekanismit
    • Parantavat mekanismit
    • Vaikutusosuudet
    • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

    Sydän- ja verisuonisairaudet (& lipidiaineenvaihdunnan häiriöt)

    • Sairauden esittely
    • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
    • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
    • Patofysiologiset mekanismit
    • Parantavat mekanismit
    • Vaikutusosuudet
    • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

    Hypertensio

    • Sairauden esittely
    • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
    • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
    • Patofysiologiset mekanismit
    • Parantavat mekanismit
    • Vaikutusosuudet
    • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

    Yhteenveto

    OSA 8 – VALMENNUSSUHTEEN ALOITTAMINEN

    Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija osaa kuvata hyvin laaditun valmennussopimuksen ydinasiat. Opiskelija ymmärtää asianmukaisten terveysseulontojen ja arviointimenetelmien käyttöä elintapavalmennuksen yhteydessä. Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaita haastattelukeinoja luodakseen luottamuksen ja yhteisymmärryksen ilmapiirin asiakastapaamisissa ja tukeakseen asiakkaan itsensä löytämisen prosessia.

    Ensimmäisellä tapaamisella huomioitavia asioita

    • Logistiset kysymykset

    Perustan valaminen yhteistyölle

    • Ammattimaisuus ja ensimmäinen tapaaminen
    • Luottamuksen ja yhteisymmärryksen ilmapiirin luominen

    Kumppanuussuhteen suunnitelman hahmottaminen

    • Esimerkkisopimus

    Asiakkaan itsetutkiskelun fasilitointi

    • Asiakkaan arviointi
    • Elintapa- ja terveyshistoriakysely
    • Tehokas haastattelu

    Ensitapaamisen päättäminen

    • Dokumentaatio ja kommunikaatio
    • Yhteenvetolomake

    Tarkastuslistat uusien asiakkaiden kanssa työskentelyyn

    • Ennen ensimmäistä tapaamista
    • Ensimmäisen tapaamisen aikana

    Elintapavalmentajien ammatillisen osaamisen soveltamisala

    • Ammatillisen osaamisen soveltamisalan määrittely

    OSA 9 – VALMENNUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA TERVEYSVALMENNUS LIIKETOIMINTANA

    Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija tunnistaa elintapavalmennuksen mahdollisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja toteuttaa elintapavalmennusta (kuten henkilökohtaisesti, videon välityksellä, puhelimitse jne.). Opiskelija tuntee asiaankuuluvat liiketoiminnalliset ja juridiset seikat elintapavalmennukseen liittyen. Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaita markkinointistrategioita elintapavalmennuksen markkinoimiseen.

    Uramahdollisuudet

    • Esiin nousevia mahdollisuuksia
    • Terveysvalmennusvastaanoton suunnittelu

    Liiketoiminnalliset ja oikeudelliset näkökohdat

    • Vastuuvelvollisuus ja huolimattomuus
    • Ammatillinen vakuutus
    • Vastuuvapautus, lomakkeet ja sopimukset
    • Immateriaaliomaisuuden ymmärtäminen

    Markkinointi ja myynnin edistäminen

    • Verkkosivusto
    • Bloggaaminen
    • Sosiaalinen media
    • Podcastit
    • Puhujatapahtumat
    • Workshopip
    • E-kirjan kirjoittaminen
    • Sähköpostimarkkinointi
    • Verkostoituminen ja ammatillisiin yhdistyksiin liittyminen

    HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

    HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

    NORDIC HEALTH ACADEMY 

     

    NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

    YHTEYSTIEDOT

     

    Eskolantie 1 A

    00720 HELSINKI

    E: info@nha.fi

    P: +358 50 302 0753

    Tietosuojaseloste»

    Oppimisympäristö»