NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN 16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

Oletko harkinnut personal trainer -koulutusta, mutta tarjonta ei ole vakuuttanut? Tiedätkö, et ole ollut yksin. Itse asiassa meitä on ollut niin paljon, että päätimme tehdä asialle jotain. NHA Personal Trainer -koulutukset yhdistävät maailman arvostetuimman personal training -opinto-ohjelman ja -sertifioinnin, suomalaisen yliopisto-osaamisen sekä alan kokeneimpien asiantuntijoiden kokemuksen ylivertaiseksi kokonaisuudeksi. Esittelemme sinulle tässä oppaassa NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen 16 viikon opinto-ohjelman sisällön. Koulutus on tällä hetkellä maailman laajin American Council on Exercise eli ACE® Personal Trainer -sertifiointiin tähtäävä opinto-ohjelma.

 

LAADUKAS PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTI EROTTAA JYVÄT AKANOISTA

Kun terveys- ja kuntoliikunnan ja terveydenhuollon ammattilaiset ryhtyvät toimimaan rinta rinnan, ei terveys- ja kuntoliikunta-alan toiminta voi enää perustua pelkkään kokemusasiantuntijuuteen ja itse keksittyihin lisensseihin ja auktorisointeihin. On välttämätöntä voida osoittaa osaamisensa kiistattoman sertifiointijärjestelmän avulla.

Sertifioinnin arvo opiskelijalle on suoraan verrannollinen kyseisen sertifikaatin yleiseen tunnettuuteen ja arvostukseen. Me NHA:lla olemme valinneet kumppaniksemme American Council on Exercise®:n siitä yksinkertaisesta syystä, että ACE® Personal Trainer -sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suuriman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.

 

ACE-sertifikaatti on maailmalla yleisesti tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin suurimman mahdollisen hyödyn opiskelijalle.

 

 

ACE PERSONAL TRAINER® -SERTIFIOINTIEN MÄÄRÄN KEHITYS

 

NHA Personal trainer -koulutus, elintapahoito elintapaohjaus aikuiskoulutus

ACE PERSONAL TRAINER® -SERTIFIOINTIEN MÄÄRÄN KEHITYS

 

NHA JA ACE TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ

American Council On Exercise (ACE) on maailman johtava, voittoa tavoittelematon terveys- ja kuntoliikuntasektorin koulutus- ja sertifiointiorganisaatio. ACE on sertifioinut maailmanlaajuisesti noin 75 000 terveys- ja kuntoliikunnan ammattilaista ja vuositasolla ACE-sertifioidut personal trainerit suorittavat arviolta yli 37,5 miljoonaa asiakasohjausta ympäri maailman. ACE Personal Trainer -sertifikaatti on kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin alan osaamisen verifioiva ohjelma.

Nordic Health Academy (NHA) on suomalainen koulutusorganisaatio, jonka missio on edistää näyttöön perustuvan liikunta- ja ravitsemusohjauksen laatua ja saatavuutta Suomessa. Tavoitteenamme on luoda tulevaisuutta, jossa terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset voivat työskennellä rinta rinnan toistensa ammattitaitoon luottaen, yhteisen asiakkaan terveyden edistämiseksi.

Tässä oppaassa esiteltävä ACE:n ja NHA:n yhteistyössä toteuttama sertifiointikoulutus on suunniteltu tarjoamaan oppilaille ennen kaikkea tietoja ja taitoja, joiden avulla tuottaa turvallisia ja tehokkaita personal trainer -palveluita, sekä keskeisesti myös tavan sertifioitua liikunnan ammattilaisena siten, että asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus on mahdollista yksiselitteisesti lunastaa.

Jokainen NHA Personal Trainer -koulutusohjelma pitää sisällään NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen tarjoten näin sekä NHA että ACE Personal Trainer -sertifikaatit.

 

OPINTO-OHJELMA – NHA/ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA 16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA

Hyvin suunniteltu ei välttämättä ole aivan puoliksi tehty, mutta todennäköisyydet koulutuksen läpäisemiseen kasvavat merkittävästi, mikäli tekeminen on suunnitelmallista. ACE:n ja NHA:n pedagogian ammattilaiset ovat yhdessä suunnitelleet seuraavan 16 viikon opinto-ohjelman, jossa asioita opiskellaan siinä järjestyksessä, jossa ne liittyvät toisiinsa ja joissa edellisissä osioissa rakennettu ymmärrys mahdollistaa seuraavassa osiossa esitetyn asian paremman sisäistämisen.

Voit myös vaihtoehtoisesti noudattaa jonkin verran tiiviimpää tai jonkin verran väljempää aikataulua. Ehdotammekin, että aivan aluksi tutustut tähän opinto-oppaaseen tarkkaan ja harkiten, jonka jälkeen laadit ja kalenteroit itsellesi tilanteeseesi sopivan aikataulun – ja pyrit mahdollisuuksien mukaan myös pitämän siitä kiinni. Aikuisopinnoissa kurinalainen tekeminen on yksi niistä ainoista ”oikoteistä onneen”.

 

OPPIMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa riittävät tiedot ja taidot luodakseen toimivia asiakassuhteita ja osaa systemaattisesti tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaan terveydentilan ja yksilölliset tavoitteet, sekä johdonmukaisesti ja laadukkaasti suunnitella liikuntaohjelmia, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä, liikkuvuutta, tasapainoa, kehonkoostumusta, tukilihasten toimintoja, hengitys ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä ja -voimaa. Opiskelija ymmärtää personal trainerin työnkuvan ja sen rajoitukset, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

JATKA LUKEMISTA JA LATAA NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN 16 VIIKON OPINTOSUUNNITELMA TÄSTÄ

Tilaa seuraavat aiheeseen liittyvät artikkelit suoraan sähköpostiisi tästä