NHA-KUNTOSALIVALMENNUKSEN

ERIKOISTUMISOHJELMA

NHA KUNTOSALI-

VALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS,

KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA

Kun perusasiat on saatu haltuun, on sen päälle helppo rakentaa vankkaa käytännön osaamista. Monet personal trainerit työskentelevät keskeiseltä osin kuntosaliympäristössä. Tämä koulutus antaa sinulle parhaat mahdolliset valmiudet kuntosaliympäristössä tapahtuvaan menestykselliseen valmennukseen. Kesto: 6 kuukautta.

 

 

HINTA: 2 495€ (sis. alv 24%)

 (hinta sisältää myös sertifiointikoulutuksen)

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS,
KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA

Kun perusasiat on saatu haltuun, on sen päälle helppo rakentaa vankkaa käytännön osaamista. Monet personal trainerit työskentelevät keskeiseltä osin kuntosaliympäristössä. Tämä koulutus antaa sinulle parhaat mahdolliset valmiudet kuntosaliympäristössä tapahtuvaan menestykselliseen valmennukseen.
Kesto: 6 kuukautta.

 

 

HINTA: 2 495€
(sis. alv 24%)

 (hinta sisältää myös sertifiointikoulutuksen)

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA

NHA Personal Trainer -koulutusten vuoden 2018 workshop-päivät myytiin loppuun jo alkusyksystä. Varmista paikkasi vuoden 2019 koulutuksiin ja ilmoittaudu nyt. Koulutuksen hinta on 2495€ ja koulutuksen voi maksaa myös joustavasti erissä (alkaen 90,00 € / kk).

Ryhmä

Aloitusajankohta

Erikoistumisohjelma

Varaustilanne

TAMMIKUU 2.1.2019 Kuntosalivalmennus Täynnä
HELMIKUU 1.2.2019 Kuntosalivalmennus Täynnä
MAALISKUU 1.3.2019 Kuntosalivalmennus Täynnä

 

RYHMÄ: TAMMIKUU

Aloituspvm: 2.1.2019

Erikoistumisohjelma: Kuntosalivalmennus

Varaustilanne: Täynnä

RYHMÄ: HELMIKUU

Aloituspvm: 1.2.2019

Erikoistumisohjelma: Kuntosalivalmennus

Varaustilanne: Täynnä

RYHMÄ: MAALISKUU

Aloituspvm: 1.3.2018

Erikoistumisohjelma: Kuntosalivalmennus

Varaustilanne: Täynnä

HUOM! Kysy koulutusten aloitusmahdollisuudesta TÄSTÄ. Voit myös laittaa viestiä osoitteeseen info@nha.fi tai soittaa numeroon 050 302 0753.

KOHDERYHMÄ

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA SOVELTUU:

 • liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville sekä urheiluvalmentajille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä liikuntaohjelmia ja/tai tukevat käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja, ja jotka toimivat keskeiseltä osin kuntosaliympäristössä tai muutoin vastusharjoittelun parissa.
 • myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa koulutusta liikunta- tai terveysalalta, mutta haluavat suuntautua liikunta-alalle ja haluavat toimia keskeiseltä osin kuntosaliympäristössä tai muutoin vastusharjoittelun parissa.

Opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan terveys- ja kuntoliikunta-, sekä terveys- ja sosiaalialoilla suunniteltaessa ja ohjattaessa tehokkaita ja turvallisia liikunta- ja elintapamuutoksen ohjelmia, jotka huomioivat asiakkaan yksilöllisen terveydentilan, lähtökohdat ja tavoitteet, eritoten kuntosaliympäristössä tai muutoin vastusharjoittelun parissa.

OPPIMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa riittävät tiedot ja taidot luodakseen toimivia asiakassuhteita ja osaa tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaan terveydentilan ja yksilölliset tavoitteet, sekä systemaattisesti ja laadukkaasti suunnitella liikuntaohjelmia, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä, liikkuvuutta, tasapainoa, kehonkoostumusta, tukilihasten toimintoja, hengitys ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä ja -voimaa. Opiskelija ymmärtää personal trainerin työnkuvan ja sen rajoitukset, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

Koulutuksessa käydään läpi myös ACE Integrated Fitness Training® (ACE IFT®) -malli, joka on mallinnus personal trainer palvelusta, jossa säännöllisesti ja johdonmukaisesti sovelletaan käytäntöön oppeja, jotka lisäävät asiakkaan liikunnan omaksumisen ja liikunnan sitoutumisen todennäköisyyttä. Mallista voi jokainen oppilas poimia parhaaksi katsomansa puolet, sekä täydentää niitä omalla näkemyksellään.

Lisäksi opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää syvällisesti luurankolihasten rakenteen ja toiminnan, ymmärtää lihaskasvun mekanismit sekä muuttujat joilla edellisiin voidaan vaikuttaa. Hänellä on hyvä teorian ja käytännön osaaminen anatomiasta ja biomekaniikasta. Edellisen pohjalta oppilas osaa suunnitella yksilöllisiä, tehokkaita ja turvallisia vastusharjoitteluohjelmia, sekä jaksottaa ja progressoida lihaskasvuun tähtääviä vastusharjoitteluohjelmia yksilöllisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Oppilas ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja osaa toteuttaa sitä käytännössä.

OPINTOJEN SISÄLTÖ

NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUS, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Personal trainer ammattina ja rooli moniammatillisessa terveydenhuollon arvoketjussa
 • Liikuntaohjelmaan sitoutumisen, motivaation, käyttäytymisen muutoksen ja terveyspykologian perusteet
 • Opetus ja kommunikaatiotekniikat
 • Ihmisen anatomia, liikuntafysiologia, soveltava kinesiologia ja ravitsemus
 • ACE Integrated Fitness Training Model® (esimerkki mallinnetusta personal trainer -tuotteesta ja palvelusta)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Terveys- ja liikuntahistorian kartoittaminen
 • Käytännön liikuntavalmennus; lähtötilanteen arviointi, liikuntaohjelman suunnittelu ja progressointi
 • Kestävyysharjoittelun ohjelmointi
 • Vastusharjoittelun ohjelmointi
 • Ammatillisen osaamisen soveltamisala ja eettiset säännöt
 • Erityisryhmien vaatimukset pääpiirteittäin
 • Liikkujan ravitsemus käytännössä (NHA lisämateriaali, ei tentitä ACE-loppukokeessa, erillinen verkkotentti)

KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Luurankolihastentoiminta ja rakenne
 • Lihaskasvun mekanismit, eli miksi lihas kasvaa
 • Harjoittelun muuttujat, joilla em. mekanismeihin voidaan vaikuttaa
 • Näyttöön perustuvat suositukset lihaskasvun maksimointiin
 • Kuntosaliohjelman koostaminen
 • Yksittäisen harjoituksen rakenne
 • Yksittäisestä harjoituksesta harjoitussuunnitelmaksi
 • Harjoittelun progressointi yli ajan
 • Harjoittelun tehokeinot

KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, WORKSHOP-PÄIVIEN (5KPL) SISÄLTÖ

 • Hartiarenkaan anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Yläraajajoen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Keskivartalon anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Alaraajojen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Kehon- ja mielenhuolto, ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena, liikehäiriö vs. liikekontrollihäiriö, passiiviset ja aktiiviset huoltomenetelmät
 • Kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä

OPINTOJEN SISÄLTÖ

NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUS, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Personal trainer ammattina ja rooli moniammatillisessa terveydenhuollon arvoketjussa
 • Liikuntaohjelmaan sitoutumisen, motivaation, käyttäytymisen muutoksen ja terveyspykologian perusteet
 • Opetus ja kommunikaatiotekniikat
 • Ihmisen anatomia, liikuntafysiologia, soveltava kinesiologia ja ravitsemus
 • ACE Integrated Fitness Training Model® (esimerkki mallinnetusta personal trainer -tuotteesta ja palvelusta)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Terveys- ja liikuntahistorian kartoittaminen
 • Käytännön liikuntavalmennus; lähtötilanteen arviointi, liikuntaohjelman suunnittelu ja progressointi
 • Kestävyysharjoittelun ohjelmointi
 • Vastusharjoittelun ohjelmointi
 • Ammatillisen osaamisen soveltamisala ja eettiset säännöt
 • Erityisryhmien vaatimukset pääpiirteittäin
 • Liikkujan ravitsemus käytännössä (NHA lisämateriaali, ei tentitä ACE-loppukokeessa, erillinen verkkotentti)

KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Luurankolihastentoiminta ja rakenne
 • Lihaskasvun mekanismit, eli miksi lihas kasvaa
 • Harjoittelun muuttujat, joilla em. mekanismeihin voidaan vaikuttaa
 • Näyttöön perustuvat suositukset lihaskasvun maksimointiin
 • Kuntosaliohjelman koostaminen
 • Yksittäisen harjoituksen rakenne
 • Yksittäisestä harjoituksesta harjoitussuunnitelmaksi
 • Harjoittelun progressointi yli ajan
 • Harjoittelun tehokeinot

KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, WORKSHOP-PÄIVIEN (5KPL) SISÄLTÖ

 • Hartiarenkaan anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Yläraajajoen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Keskivartalon anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Alaraajojen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Kehon- ja mielenhuolto, ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena, liikehäiriö vs. liikekontrollihäiriö, passiiviset ja aktiiviset huoltomenetelmät
 • Kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä

OPINTOJEN LAAJUUS

Opinnot koostuvat:

 • NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta
 • Vastusharjoittelun syventävistä opinnoista
 • Workshop-päivistä, joissa viedään opittua käytäntöään

Opinnot koostuvat ACE Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta, jonka läpikäymiseen suositellaan käytettävän lähtötasosta riippuen vähimmillään 16 viikkoa, enimmillään opinto-oikeus on voimassa 18 kuukautta. Sertifiointikoulutuksen opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan NHA:n digitaalisessa oppimisympäristössä. Loppukoe suoritetaan määrättyinä aikoina valvotuissa olosuhteissa.

Edellisen lisäksi digitaalisessa oppiympäristössä perehdytään syvällisesti lihaskasvuun tähtäävän vastusharjoittelun fysiologiaan, anatomiaan ja teoriaan, jonka lisäksi opittua viedään käytäntöön viiden workshop-päivän aikana, joiden aikana perehdytään hartiarenkaan, yläraajojen, keskivartalon ja alaraajojen anatomiaan ja biomekaniikkaan käytännössä, kehon- ja mielenhuoltoon, sekä kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaan niin teoriassa kuin käytännössä.

AIHEESEEN LIITTYEN MUUALLA

Miksi personal trainer -sertifiointi on tärkeää? >>

NHA ja ACE -sertifioidun personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisala >>

NHA ja ACE -sertifioidun personal trainerin eettinen säännöstö >>

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUSTEN VERTAILUTAULUKOT

 

Vertaile oheisen taulukon avulla NHA Personal Trainer -koulutusohjelmiemme sisältöjä. Jos taulukkoon tutustumisen jälkeen mietit edelleen, mikä koulutuksistamme sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä.

Katseluvinkki: Taulukkoa katsellessa kannattaa kääntää puhelin vaaka-asentoon.

MIKSI PERSONAL TRAINING ON NYT SUUREMMASSA NOSTEESSA KUIN KOSKAAN?

Lataa ilmainen oppaamme: "Personal Training 2019".

Kerromme sinulle, miksi juuri nyt kannattaa liittyä terveys- ja kuntoliikunta-alan ammattilaisten eturintamaan!

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

Koulutamme näyttöön perustuvan personal training -osaamisen huippuammattilaisia tarjoamalla korkeakoulutason personal trainer -koulutuksia. Hanki itsellesi maailman arvostetuin personal trainer -sertifikaatti!

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste