Ale!

VERKKOKURSSI: LUURANKOLIHASTEN ANATOMIA

Original price was: 163,90 €.Current price is: 108,90 €.

 • Kouluttaja: Ari-Pekka Lindberg
 • 46 videota, kesto 2 h 40 min
 • Noin 80 keskeisintä lihasta ja rakennetta
 • Digitaalinen oppimisympäristö
 • Voit aloittaa opinnot heti
 • Opiskele silloin, kun sinulle parhaiten sopii
 • Sisällöt jäävät käyttöösi pysyvästi

Ota luurankolihasten anatomia halutuun kerralla ja kunnolla!

Ari-Pekka Lindberg on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimmista fysioterapeuteista ja toiminnallisen anatomian kouluttajista. Koulutuksissaan Ari-Pekka yhdistää vertaansa vailla olevan kokemuksensa tuoreimpaan tutkimusnäyttöön, ja hänen kykynsä selittää monimutkaisetkin asiat ihmisen ymmärrettävästi on legendaarisessa maineessa.

Tällä kurssilla Ari-Pekka käy läpi kaikki keskeiset liikuntaan liittyvät lihakset ja rakenteet, ja tarjoaa takuulla oivalluksia kokeneillekin anatomian osaajille. Kurssi sisältää 46 videota, joiden yhteiskesto on 2 tuntia 40 minuuttia. Kurssilla käydään perusteellisesti ja havainnollisesti läpi noin 80 keskeisintä lihasta ja rakennetta. Opiskelu tapahtuu NHA:n huippumodernissa digitaalisessa oppimisympäristössä ja voit opiskella juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sisältö jää käyttöösi pysyvästi.

 

 

Kurssin sisältö:

 • Iso rintalihas – Pectoralis major
 • Leveä selkälihas – Latissimus dorsi
 • Hartialihas – Deltoideus
 • Kaksipäinen olkalihas, Biceps brachii
 • Kolmipäinen Olkalihas, Triceps Brachii
 • Iso liereälihas – Teres major
 • Kiertäjäkalvosin – Rotator cuff
 • Hartiarengas – Shoulder girdle
 • Lapaluun liikkeet
 • Epäkäs – Trapezius
 • Lavan Kohottajalihas – Levator scapulae
 • Pieni & suuri suunnikaslihas – Rhomboideus minor & major
 • Etummainen sahalihas – Serratus anterior
 • Pieni rintalihas – Pectoralis minor
 • Iso pakaralihas – Gluteus maximus
 • Keskimmäinen pakaralihas – Gluteus medius
 • Pieni pakaralihas – Gluteus minimus
 • Lonkan syvät ulkokiertäjät
 • Piriformis
 • Gemellus superior
 • Gemellus inferior
 • Obturator internus
 • Obturator externus
 • Quadratus femoris
 • Suuri lannelihas – Psoas major
 • Pieni lannelihas – Psoas minor
 • Suoliluulihas – Iliacus
 • Leveän peitinkalvon jännittäjälihas – Tensor fascia latae
 • Räätälinlihas – Sartorius
 • Suora reisilihas – Rectus femoris
 • Nelipäinen reisilihas – Quadriceps femoris
 • Ulompi reisilihas – Vastus lateralis
 • Sisempi reisilihas – Vastus medialis
 • Keskimmäinen reisilihas – Vastus intermedius
 • Harjannelihas – Pectinus
 • Reiden lyhyt lähentäjä – Adductor brevis
 • Reiden pitkä lähentäjä – Adductor longus
 • Hoikkalihas – Gracialis
 • Reiden iso lähentäjä – Adductor magnus
 • Kaksipäinen reisilihas – Biceps femoris
 • Puolikalvoinen lihas – Semimembranosus
 • Puolijänteinen lihas – Semitendinosus
 • Sääri – Lihasaitiot
 • Kaksoiskantalihas – Gastrocnemius (takimmainen aitio)
 • Leveä kantalihas – Soleus (takimmainen aitio)
 • Pitkä pohjeluulihas – Fibulari longus (lateraaliaitio)
 • Lyhyt pohjeluulihas – Fibularis brevis (lateraaliaitio)
 • Isovarpaan pitkä koukistaja – Flexor hallucis longus (syvä aitio)
 • Varpaiden pitkä koukistaja – Ext digitorum longus (syvä aitio)
 • Säären takimmainen lihas – Tibialis posterior (syvä aitio)
 • Säären etummainen lihas – Tibialis anterior (etummainen aitio)
 • Isovarpaan pitkä ojentaja – Extensor hallucis longus (etummainen aitio)
 • Suora vatsalihas – Rectus abdominis
 • Ulommat vinot vatsalihakset – Obliquus externus abdominis
 • Sisemmät vinot vatsalihakset – Obliquus internus abdominis
 • Poikittainen vatsalihas – Transversus abdominis
 • Nelikulmainen lannelihas – Quadratus lumborum
 • Thoracolumbaalinen fascia
 • Selän ojentajat – Erector spinae
 • Erector spinae, ulompi juoste: Suolikylkiluulihas – Iliocostalis
 • Erector spinae, sisempi juoste: Monihalkoinen lihas – Multifidus
 • Anatomia-extra; Selkäranka
 • Anatomia-extra; Lanneranka
 • Anatomia-extra; Rintaranka
 • Anatomia-extra; Kaularanka
 • Anatomia-extra; Välilevy
 • Anatomia-extra; Hermosto

 

Ota nyt liikuntaan liittyvä anatomia haltuun kerralla ja kunnolla!