PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUS

PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUS

PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ -koulutus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle välttämättömän ravitsemustieteen ja käyttäytymistieteen osaamisen lisäksi tutkitusti tehokkaimpiin tekniikoihin perustuvan, selkeän ja suoraviivaisen valmennusmetodin ainutlaatuisen tehokkaassa muodossa.

PrioMed Ravitsemusvalmentaja, ravitsemusvalmetajakoulutus, ravintovalmentajakoulutus

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT JA HINTA

KOULUTUKSEN HINTA: 695€

MIKSI VALITA PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUS?

MIKSI VALITA PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUS?

1) PrioMed™-koulutukset perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen tietoon siitä, miten valmentaja voi tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

2) PrioMed™-koulutukset eroavat kaikista muista markkinoilla olevista koulutuksista siinä, että ne tarjoavat relevantin tiedon lisäksi selkeän ja käytännönläheisen metodin, jolla avulla sovellat oppimasi käytäntöön ennennäkemättömän helposti ja suoraviivaisesti.

3) PrioMed™-koulutukset suoritetaan kokonaisuudessaan huippumodernissa digitaalisessa oppiympäristössä, jolloin voit opiskella täysin joustavasti omien aikataulujesi mukaan.

4) PrioMed™-koulutusten ytimessä on tehokkuus. Saat vain noin 5–10 työpäivässä haltuun aihealueen välttämättömän osaamisen, jota voit halutessasi laajentaa ja syventää muilla PrioMed™-koulutuksilla tai NHA Sertifiointikoulutuksilla™.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Fitness24Seven
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Amercan Council on Exercise
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyössä yhteistyökumppanit 15.41.07
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa m

Nykyaikaisen terveydenhuollon ammattilaisen on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, kuinka ravitsemuksen avulla edistetään terveyttä ja torjutaan sekä jopa hoidetaan sairauksia.

PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ -koulutuksesta ammattilainen saa haltuun tuoreimman tieteeseen perustuvan näkemyksen, ja mikä tärkeintä, selkeän mallin, jolla osaaminen voidaan myös välittömästi viedä käytäntöön.

Vilho Ahola, Elintapalääketieteen suomalainen edelläkävijä

HUOM! PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

HUOM! PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

YLIVOIMAISESTI TARKOITUKSENMUKAISIN SISÄLTÖ

PrioMed™-koulutusten suunnittelun lähtökohtana on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksista antamat asetukset. PrioMed™-koulutukset on suunniteltu siten, että niiden oppimistavoitteet voi saavuttaa 5–10 työpäivässä.

Suunnittelun lähtökohtana on toiminut myös terveydenhuoltolaki ja sen 2. ja 13. pykälä. Koulutusten tavoitteena on auttaa terveydenhuollon organisaatioita täyttämään kyseisten pykälien mukaiset velvollisuutensa toimivimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

PrioMed™-koulutusten ja PrioMed™-valmennusmenetelmän koulutussisältöä, toimivuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti mm. NHA:n, Itä-Suomen yliopiston ja johtavien terveydenhuollon toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

PRIOMED RAVITSEMUSVALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

HUOM! PrioMed™-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

HUOM! PrioMed™-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

OSA 1 – ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN, VALMENTAVA LÄHESTYMISTAPA

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää mistä erilaisista tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään muutoksen vaiheittaista luonnetta, jonka avulla opiskelijalle muodostuu kuva siitä prosessista, jossa hänen on tarkoitus asiakasta tukea. Opiskelija ymmärtää motivaation käsitteen, sekä sen, miten valmennus (coaching) eroaa muista perinteisistä tavoista, joilla asiakkaan muutosta on aikojen saatossa yritetty tukea.

Johdanto, miten erilaiset elintavat vaikuttavat terveyteen?

 • Fyysinen aktiivisuus
 • Ravitsemus
 • Uni
 • Stressin ja resilienssi
 • Päihteiden ja muiden haitallisten aineiden käyttö
 • Sosiaaliset suhteet

Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yksilön terveyskäyttäytymiseen?

 • Kokonaisvaltainen terveys ja biopsykososiaalinen malli

Terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat

 • ”Teenkö, vai enkö tee?”: Terveysuskomusmalli
 • Muutoksen vaiheittainen luonne: Transteoreettinen muutosvaihemalli
 • Mitkä taustatekijät käyttäytymistä selittävät: COM-B-malli
 • Olenko minä itse ohjaimissa vai joku muu: Itseohjautuvuusteoria

Motivaatio ja sen muodostuminen

 • Mitä motivaatio on ja mistä se muodostuu?
 • Omaehtoisuus pysyvien tulosten taustalla
 • Motivoiva haastattelu ja sen ydintekniikat
 • Itseohjautuvuusteoria ja motivaation laatu
 • Eriasteiset tavoitteet ja motivaation määrä
 • Motivaation herättämisen, kasvattamisen ja ylläpitämisen tekniikat

Tutkitusti toimivat käyttäytymismuutostekniikat

 • Mitä käyttäytymismuutostekniikat ovat ja miten niitä hyödynnetään tehokkaasti?

Tutkitusti toimiviin tekniikoihin perustuva nykyaikainen elintapapavalmennus

 • Valmennusprosessin tyypillinen kulku

OSA 2 – RAVITSEMUSTIEDE, TEORIA

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää, kuinka tieteellinen ravitsemustieto muodostuu ja miten sen perusteella muodostetaan kokonaisnäkemys jostakin asiasta. Opiskelija ymmärtää ruuansulatusjärjestelmän toiminnan, ravitsemukseen liittyvän hormonitoiminnan ja energia-aineenvaihdunnan toiminnan. Opiskelija ymmärtää, kuinka ravitsemuksella voi tukea erilaisia käytännön tavoitteita, kuten liikuntaa tai painon pudotusta.

Ravitsemustieteen esittely

 • Ihmislähtöisessä tutkimuksessa on omat haasteensa, joita valmentajan on syytä ymmärtää osatakseen tulkita tieteellistä kokonaisnäyttöä
 • Ravitsemustieteen vahvuudet ja heikkoudet
 • Tieteellisen näytön aste
 • Tiedon tulkinta ja johtopäätöksien vetäminen

Ravitsemusfysiologia

 • Ruuansulatusjärjestelmä ja siihen liittyvät elimet
 • Endokriiniset järjestelmät (hormonitoiminta)

Energia

 • Energia-aineenvaihdunta
  • Ruuasta energiaksi: miten ihminen saa ja käyttää energiaa?
 • Energiatasapaino ja energian saatavuus
  • Liikunta ja terveys
  • Painonhallinta

OSA 3 – RAVITSEMUSTIEDE, KÄYTÄNTÖ

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää eri ravintoaineiden ja suojaravintoaineiden määrittelyt sekä niiden merkityksen ja vaikutukset ihmisen terveydelle. Opiskelija osaa erottaa laadukkaat lähteet vähemmän laadukkaista. Opiskelija tuntee tyypillisimmät puutostilat ja niiden ehkäisemisen ja hoidon parhaat käytännöt. Opiskelija tuntee yleisimmät ravintolisät ja niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää nestetasapainon ja sen merkityksen terveydelle, sekä kuinka tasapainoa parhaiten ylläpidetään erilaisissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää stressin ja unen laadun merkityksen käytännön ravitsemusvalinnoille.

Energiaravintoaineet; mitä ne ovat, mitkä ovat niiden tehtävät elimistössä ja vaikutukset terveydelle

 • Proteiini
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset
 • Hiilihydraatti
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset
 • Rasvat
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset
 • Alkoholi
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset

Suojaravintoaineet; siltä osin kuin tyypillisesti on puutteita

 • Vitamiinit
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset
 • Kivennäis- ja hivenaineet
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset
 • Nestetasapaino
  • Määrittely
  • Lähteet
  • Merkitys
  • Vaikutukset

Ravintolisät

 • Yleisimmät ravintolisät
 • Hyödylliset ravintolisät

Stressi, palautuminen ja uni

OSA 4 – YLEISIMMÄT KROONISET SAIRAUDET JA RAVINTOVALMENNUS

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kunkin kroonisen sairauden etiologian ja patologian, sekä sen, miten erilaiset ravitsemusvalinnat voivat vaikuttaa kunkin sairauden etenemiseen tai paranemiseen. Opiskelija tuntee ja ymmärtää yleisimpien kroonisten sairauksien ravitsemushoidon parhaat käytännöt. Opiskelija osaa perustella asiakkaille erilaisiin ravitsemusvalintoihin liittyvät terveysvaikutukset selkeästi ja ymmärrettävästi.

Elintapojen tärkeys sairauksien hoidossa

 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran erilaisissa sairauksissa?
 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran eri henkilöillä?

Ravitsemuksen terveysvaikutuksia

 • Miksi ja miten ravitsemus voi edistää tai vahingoittaa terveyttä?

Mekanismeja kroonisten sairauksien taustalla

 • Monet krooniset sairaudet esiintyvät yhtä aikaa, altistavat toisilleen ja johtavat toisiinsa

Ennaltaehkäisy

 • Ennaltaehkäisy edellyttää varhaista riskin kasvun havaitsemista

Patogeneesi vs. salutogeneesi

 • Ravitsemushoito on biologisesti vaikuttavaa

Lihavuus

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Ravitsemushoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Tyypin 2 diabetes

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Ravitsemushoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Sydän- ja verisuonisairaudet (& lipidiaineenvaihdunnan häiriöt)

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Ravitsemushoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Hypertensio

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Ravitsemushoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Yhteenveto

OSA 5 – KÄYTÄNNÖN RAVITSEMUSVALMENNUS

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mistä koostuu terveellinen ravitsemus. Opiskelija tuntee ravitsemusohjauksen yleisimmät työvälineet. Opiskelija ymmärtää ravitsemusvalmennusprosessin tyypillisen kulun, sekä osaa käyttää PrioMed-valmennusmenetelmän mukaisia tutkitusti tehokkaimpia käyttäytymismuutostekniikoita tilanteen ja tarpeen mukaisesti. 

Ravitsemussuositukset ja niiden merkitys käytännössä

Ravitsemusohjauksen työvälineet

 • Arviointi, seuranta ja mittarit
 • Erilaiset ohjelmistoratkaisut

Valmennusprosessi

 • Tulevaisuuden vision luominen
 • Tulostavoitteiden asettaminen
 • Käyttäytymistavoitteiden asettaminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Ongelmanratkaisu
 • Omaseuranta
 • Palaute
 • Sosiaalinen palkkio
 • Tavoitteiden uudelleenarviointi
 • Porrastetut tehtävät

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»