PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUS

PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUS

PrioMed Fyysinen Aktiivisuuden Valmentaja™ -koulutus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille tutkitusti toimivan, selkeän ja käytännönläheisen mallin fyysisen aktivisuuden turvalliseen ja tehokkaaseen lisäämiseen. Mallin avulla fyysistä aktiivisuutta lisätään asiakaslähtöisesti, jolloin uusista toimintamalleista todennäköisimmin muodostuu pysyviä. 

Priomed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja koulutus

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT JA HINTA

KOULUTUS KÄYNNISTYY 1.1.2024

Hinta: 654,50€

MIKSI VALITA PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUS?

MIKSI VALITA PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUS?

1) PrioMed™-koulutukset perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen tietoon siitä, miten valmentaja voi tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

2) PrioMed™-koulutukset eroavat kaikista muista markkinoilla olevista koulutuksista siinä, että ne tarjoavat relevantin tiedon lisäksi selkeän ja käytännönläheisen metodin, jolla avulla sovellat oppimasi käytäntöön ennennäkemättömän helposti ja suoraviivaisesti.

3) PrioMed™-koulutukset suoritetaan kokonaisuudessaan huippumodernissa digitaalisessa oppiympäristössä, jolloin voit opiskella täysin joustavasti omien aikataulujesi mukaan.

4) PrioMed™-koulutusten ytimessä on tehokkuus. Saat vain noin 5–10 työpäivässä haltuun aihealueen välttämättömän osaamisen, jota voit halutessasi laajentaa ja syventää muilla PrioMed™-koulutuksilla tai NHA Sertifiointikoulutuksilla™.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
easyfit a NHA aloittivat yhteistyön
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
LadyLine ja NHA aloittivat yhteistyön_2
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyökumppanit
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa m

”Nykyaikaisen terveydenhuollon ammattilaisen on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, kuinka fyysisen aktiivisuuden avulla edistetään terveyttä ja torjutaan sekä jopa hoidetaan sairauksia.

PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™ -koulutuksesta ammattilainen saa haltuun tuoreimman tieteeseen perustuvan näkemyksen, ja mikä tärkeintä, selkeän mallin, jolla osaaminen voidaan myös välittömästi viedä käytäntöön.”

Vilho Ahola, Elintapalääketieteen suomalainen edelläkävijä

HUOM! PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™ -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

HUOM! PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™ -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

YLIVOIMAISESTI TARKOITUKSENMUKAISIN SISÄLTÖ

PrioMed-koulutusten suunnittelun lähtökohtana on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksista antamat asetukset. Peruskoulutukset on suunniteltu siten, että niiden oppimistavoitteet voi saavuttaa 5–10 työpäivässä.

Suunnittelun lähtökohtana on toiminut myös terveydenhuoltolaki ja sen 2. ja 13. pykälä. Koulutusten tavoitteena on auttaa terveydenhuollon organisaatioita täyttämään kyseisten pykälien mukaiset velvollisuutensa toimivimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

PrioMed™-koulutusten ja PrioMed™-valmennusmenetelmän koulutussisältöä, toimivuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti mm. NHA:n, Itä-Suomen yliopiston ja johtavien terveydenhuollon toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

PRIOMED FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

HUOM! PrioMed™-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

HUOM! PrioMed™-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

OSA 1 – ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN, VALMENTAVA LÄHESTYMISTAPA

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää mistä erilaisista tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään muutoksen vaiheittaista luonnetta, jonka avulla opiskelijalle muodostuu kuva siitä prosessista, jossa hänen on tarkoitus asiakasta tukea. Opiskelija ymmärtää motivaation käsitteen, sekä sen, miten valmennus (coaching) eroaa muista perinteisistä tavoista, joilla asiakkaan muutosta on aikojen saatossa yritetty tukea.

Johdanto, miten erilaiset elintavat vaikuttavat terveyteen?

 • Fyysinen aktiivisuus
 • Ravitsemus
 • Uni
 • Stressin ja resilienssi
 • Päihteiden ja muiden haitallisten aineiden käyttö
 • Sosiaaliset suhteet

Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yksilön terveyskäyttäytymiseen?

 • Kokonaisvaltainen terveys ja biopsykososiaalinen malli

Terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat

 • ”Teenkö, vai enkö tee?”: Terveysuskomusmalli
 • Muutoksen vaiheittainen luonne: Transteoreettinen muutosvaihemalli
 • Mitkä taustatekijät käyttäytymistä selittävät: COM-B-malli
 • Olenko minä itse ohjaimissa vai joku muu: Itseohjautuvuusteoria

Motivaatio ja sen muodostuminen

 • Mitä motivaatio on ja mistä se muodostuu?
 • Omaehtoisuus pysyvien tulosten taustalla
 • Motivoiva haastattelu ja sen ydintekniikat
 • Itseohjautuvuusteoria ja motivaation laatu
 • Eriasteiset tavoitteet ja motivaation määrä
 • Motivaation herättämisen, kasvattamisen ja ylläpitämisen tekniikat

Tutkitusti toimivat käyttäytymismuutostekniikat

 • Mitä käyttäytymismuutostekniikat ovat ja miten niitä hyödynnetään tehokkaasti?

Tutkitusti toimiviin tekniikoihin perustuva nykyaikainen elintapapavalmennus

 • Valmennusprosessin tyypillinen kulku

OSA 2 – KARDIORESPIRATORINEN HARJOITTELU

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää, kuinka kestävyysharjoittelu vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön fysiologiaan. Opiskelija ymmärtää, kuinka kestävyysharjoittelun mukautumisvaikutukset edistävät terveyttä ja torjuvat sairauksia. Opiskelija osaa perustella fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutukset selkeästi ja ymmärrettävästi.

Liikuntafysiologia

 • Sydän- ja verenkiertoelimistön fysiologia
 • Hengityselimistön fysiologia
 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysiologia
 • Hapenkuljetuskapasiteetti
 • Hapenotto
 • Kuinka kunto kohoaa, kun se kohoaa?

Kardiorespiratorisen harjoittelun akuutit ja krooniset mukautumisvaikutukset

 • Tasavauhtisen kestävyyssuorituksen mukautumisvaikutukset
 • Intervalliharjoittelun mukautumisvaikutukset
 • Kestävyysharjoittelun terveysvaikutukset

PrioMed Fyysinen Aktivisuus™-malli

 • 1. vaihe: Edellytysten luominen
 • 2. vaihe: Kunnon kohottaminen
 • 3. vaihe: Suorituskyvyn parantaminen

OSA 3 – LIHASVOIMAHARJOITTELU

Oppimistavoitteet: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää miksi ja miten lihasvoimaharjoittelu edistää terveyttä. Opiskelija ymmärtää lihasvoimaharjoittelun mukautumisvaikutukset ja näiden suhteen terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää lihasvoimaharjoittelun periaatteet ja ohjelmoinnin muuttujat. Opiskelija ymmärtää kuinka periaatteita ja muuttujia manipuloimalla suunnitellaan liikuntaohjelmia, jotka ovat sekä turvallisia että tehokkaita.

Lihasvoimaharjoittelun hyödyt

 • Lisääntynyt fyysinen kapasiteetti
 • Parantunut metabolinen terveys
 • Pienentynyt loukkaantumisriski
 • Sairauksien ennaltaehkäisy

Akuutit ja krooniset fysiologiset mukautumisvaikutukset

 • Lihasvoiman kasvuun vaikuttavat seikat
 • Lihasmassan kasvuun vaikuttavat seikat

Lihasvoimaharjoittelun perusperiaatteet

 • Ylikuormitus ja progressio
 • Spesifisyys
 • Yksilöllisyys
 • Palautuvuus
 • Vähenevät hyödyt

Lihasvoimaharjoittelun muuttujat ja harjoittelun ohjelmointi

 • Tarvemäärittely
 • Harjoittelun useus
 • Liikkeiden valinta ja järjestys
 • Harjoittelun volyymi
 • Harjoittelun intensiteetti
 • Harjoittelun tempo
 • Lepo harjoitusten välillä

Lihasvoimaharjoituksen komponentit

 • Lämmittely
 • Varsinainen harjoitus
 • Jäähdyttely

OSA 4 – YLEISIMMÄT KROONISET SAIRAUDET JA FYYSINEN AKTIIVISUUS

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pääpiieteissään kunkin kroonisen sairauden etiologian ja patologian, sekä sen, miten fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa kunkin sairauden etenemiseen tai paranemiseen. Opiskelija tuntee ja ymmärtää yleisimpien kroonisten sairauksien liikuntahoidon parhaat käytännöt. Opiskelija osaa perustella asiakkaille fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät terveysvaikutukset selkeästi ja ymmärrettävästi.

Elintapojen tärkeys sairauksien hoidossa

 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran erilaisissa sairauksissa?
 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran eri henkilöillä?

Liikunnan terveysvaikutuksia

 • Miten ja miksi fyysinen aktiivisuus voi edistää terveyttä?

Mekanismeja kroonisten sairauksien taustalla

 • Monet krooniset sairaudet esiintyvät yhtä aikaa, altistavat toisilleen ja johtavat toisiinsa

Ennaltaehkäisy

 • Ennaltaehkäisy edellyttää varhaista riskin kasvun havaitsemista

Patogeneesi vs. salutogeneesi

 • Liikuntahoito on biologisesti vaikuttavaa

Lihavuus

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Liikuntahoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Tyypin 2 diabetes

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Liikuntahoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Sydän- ja verisuonisairaudet (& lipidiaineenvaihdunnan häiriöt)

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Liikuntahoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Hypertensio

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Liikuntahoidon päälinjat, ehkäisy ja hoito

Yhteenveto

OSA 5 – KÄYTÄNNÖN VALMENNUS

Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä on näyttöön perustuva fysiikkavalmennus. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää erilaisia fyysisen kunnon arviointiin soveltuvia mittareita tavoitteen ja tilanteen mukaan. Opiskelija osaa suunnitella kardiorespiratorista kuntoa ja/tai lihasvoimaa parantavan liikuntaohjelman siten, että se on valmennettavan lähtökohdat huomioon ottaen sekä tehokas että turvallinen. Opiskelija osaa laatia liikuntaohjelman aidosti asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä, jolloin uudet toimintatavat todennäköisemmin omaksutaan pysyviksi.

Näyttöön perustuva fysiikkavalmennus – mitä se on ja miten sitä tehdään?

 • Laadukas tieteellinen kokonaisnäyttö
 • Yksilön tavoitteet, taustat, tarpeet ja haasteet
 • Mahdollisimman objektiiviset kokemukset

Liikuntasuositukset ja niiden merkitys käytännössä

 • Voimauttavatko vai lamauttavatko suositukset?
 • Toimintakyky, terveys, kunto, suorituskyky -jatkumo

PrioMed Fyysinen Aktiivisuus™-mallin mukainen kestävyysharjoittelun ohjelmointi

 • Fyysisen kunnon arviointi, seuranta ja mittarit
 • Liikunnan intensiteetin arviointi
  • Lepo- ja laskennalliset arvioinnit
  • Sykkeeseen perustuvat arvioinnit
  • Energiankulutukseen perustuvat arvioinnit
  • Ventilaatiokynnyksiin perustuvat arvioinnit
  • Laboratorioarvioinnit
 • Harjoittelun ohjelmointi
 • Edellytysten luominen
 • Kunnon kohottaminen
 • Suorituskyvyn parantaminen 

  PrioMed Fyysinen Aktiivisuus™-mallin mukainen lihasvoimaharjoittelun ohjelmointi

  • Lihasvoiman arviointi, seuranta ja mittarit
   • Lihasvoimaharjoittelun intensiteetin arviointi
   • Palautumisen arviointi
  • Lihasvoimaharjoittelun liikemallit
   • Perusliikemallit
   • Yhdistelmäliikkeet
   • Eristävät liikkeet
  • Vasta-alkajien harjoittelun ohjelmointi
   • Aloittelijoiden harjoittamisen rajoitteet
   • Aloittelijoiden harjoittamisen edut
   • Liikkeiden valinta ja progressio
   • Intensiteetin valinta ja progressio
   • Harjoitustiheyden valinta ja progressio
   • Volyymin valinta ja progressio
   • Harjoitustiheyden hallinta
   • Tosielämän rajoitteet
   • Johtopäätökset ja yhteenveto
  • Edistyneempien harjoittelun ohjelmointi
   • Harjoittelun progressointi
   • Harjoittelun jaksottaminen
   • Jaetut harjoitusohjelmat
   • Eri tavoitteiden mukaisia strategioita

  OSA 6 – PRIOMED™-MENETELMÄ

  OPPIMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa hyödyntää kunkin valmennettavan kanssa todennäköisesti kaikkein tehokkaimpia käyttäytymismuutostekniikoita PrioMed™-valmennusprosessin mukaisesti, saavuttaen valmennuksen avulla tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.

  PrioMed™-menetelmän mukainen tavoitteiden asettamisen prosessi

  • Tavoitteidenasettamispyörä
   • Valitut motivoivan haastattelun tekniikat
   • Valitut motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tekniikat
   • Tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat
   • Palautteen anto, tavoitteiden ja suunnitelmien muokkaaminen
  • PrioMed™-menetelmän mukainen terveanalyysi
   • Tarveanalyysin periaatteet
   • COM-B-mallin mukainen tarveanalyysi
   • Psykologinen kyvykkyys
   • Fyysinen kyvykkyys
   • Automaattiset prosessit
   • Reflektiiviset prosessit
   • Fyysiset tilaisuudet
   • Sosiaaliset tilaisuudet
   • Tarveanalyysin mukaiset, todennäköisesti tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat

  HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

  HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

  NORDIC HEALTH ACADEMY 

   

  NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

  YHTEYSTIEDOT

   

  Eskolantie 1 A

  00720 HELSINKI

  E: info@nha.fi

  P: +358 50 302 0753

  Tietosuojaseloste»

  Oppimisympäristö»