PRIOMED® ELINTAPAVALMENTAJA -KOULUTUS

PRIOMED® ELINTAPAVALMENTAJA -KOULUTUS

Ainoana koulutuksena Suomessa PrioMed® Elintapavalmentaja -koulutus tarjoaa terveydenhuollon ammattihenkilöille tutkitusti toimivan, tieteeseen perustuvan elintapavalmennuksen osaamisen, sekä tehokkaimpiin käyttäytymisen muutostekniikoihin perustuvan selkeän ja käytännönläheisen valmennusmallin, joiden avulla tuloksia saavutetaan ennennäkemättömän tehokkaasti.

PrioMed elintapalääketiede kuva

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT JA HINTA

KOULUTUKSEN HINTA: 799€ (alv 0 %)

MIKSI VALITA PRIOMED® ELINTAPAVALMENTAJA -KOULUTUS?

MIKSI VALITA PRIOMED® ELINTAPAVALMENTAJA -KOULUTUS?

1) PrioMed®-koulutukset perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen tietoon siitä, miten valmentaja voi tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

2) PrioMed®-koulutukset eroavat kaikista muista markkinoilla olevista koulutuksista siinä, että ne tarjoavat relevantin tiedon lisäksi selkeän ja käytännönläheisen metodin, jolla avulla sovellat oppimasi käytäntöön ennennäkemättömän helposti ja suoraviivaisesti.

3) PrioMed®-koulutukset suoritetaan kokonaisuudessaan huippumodernissa digitaalisessa oppiympäristössä, jolloin voit opiskella täysin joustavasti omien aikataulujesi mukaan.

4) PrioMed®-koulutusten ytimessä on tehokkuus. Saat vain noin 5–10 työpäivässä haltuun aihealueen välttämättömän osaamisen, jota voit halutessasi laajentaa ja syventää muilla PrioMed®-koulutuksilla tai NHA Sertifiointikoulutuksilla™.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Fitness24Seven
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Amercan Council on Exercise
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyössä yhteistyökumppanit 15.41.07
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa m

”Nykyaikaisen terveydenhuollon ammattilaisen on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, kuinka asiakkaan käyttäytymisen muutosta tuetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

PrioMed® Elintapavalmentaja -koulutuksesta ammattilainen saa haltuun tuoreimman tieteeseen perustuvan näkemyksen, ja mikä tärkeintä, selkeän mallin, jolla osaaminen voidaan myös välittömästi viedä käytäntöön.”

Vilho Ahola, Elintapalääketieteen suomalainen edelläkävijä

HUOM! PrioMed® Elintapavalmentaja -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

HUOM! PrioMed® Elintapavalmentaja -koulutuksen tarkan sisällön löydät tämän sivun alalaidasta.

YLIVOIMAISESTI TARKOITUKSENMUKAISIN SISÄLTÖ

PrioMed®-koulutusten suunnittelun lähtökohtana on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksista antamat asetukset. PrioMed®-koulutukset on suunniteltu siten, että niiden oppimistavoitteet voi saavuttaa 5–10 työpäivässä.

Suunnittelun lähtökohtana on toiminut myös terveydenhuoltolaki ja sen 2. ja 13. pykälä. Koulutusten tavoitteena on auttaa terveydenhuollon organisaatioita täyttämään kyseisten pykälien mukaiset velvollisuutensa toimivimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

PrioMed®-koulutusten ja PrioMed®-valmennusmenetelmän koulutussisältöä, toimivuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti mm. NHA:n, Itä-Suomen yliopiston ja johtavien terveydenhuollon toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

PRIOMED ELINTAPAVALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

PRIOMED ELINTAPAVALMENTAJA™ -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

HUOM! PrioMed®-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

HUOM! PrioMed®-koulutusten opinnot suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, joten voit opiskella juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

OSA 1 – ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN

OPPIMISTAVOITTEET: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää mistä erilaisista tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu. Opiskelija ymmärtää syvällisesti muutoksen vaiheittaista luonnetta, jonka avulla opiskelijalle muodostuu selkeä kuva siitä prosessista, jossa hänen on tarkoitus asiakasta tukea. Opiskelija osaa hyödyntää selkeitä, yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita, joiden avulla asiakkaan motivaatio todennäköisimmin saadaan kukoistamaan.

Johdanto, miten erilaiset elintavat vaikuttavat terveyteen?

 • Elintapojen merkitys
  • Fyysinen aktiivisuus
  • Ravitsemus
  • Uni
  • Stressin ja resilienssi
  • Päihteiden ja muiden haitallisten aineiden käyttö
  • Sosiaaliset suhteet

Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yksilön terveyskäyttäytymiseen?

 • Kokonaisvaltainen terveys ja biopsykososiaalinen malli

Terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat

 • ”Teenkö, vai enkö tee?”: Terveysuskomusmalli
 • Muutoksen vaiheittainen luonne: Transteoreettinen muutosvaihemalli
 • Käyttäytymisen determinantit: COM-B-malli

Motivaatio ja sen muodostuminen

 • Mitä motivaatio on ja mistä se muodostuu?
 • Itseohjautuvuusteoria ja motivaation eri asteet
 • Motivaation herättäminen ja vaaliminen
  • Omaehtoisuuden herättäminen ja vaaliminen; Seitsemän tekniikkaa, joiden avulla omaehtoisuutta voidaan tukea
  • Yhteisöllisyyden tunteen luominen ja vaaliminen; Seitsemän tekniikkaa, joiden avulla yhteisöllisyyttä voidaan tukea
  • Kyvykkyyden tunteen herättäminen ja vaaliminen; Seitsemän tekniikkaa, joiden avulla kyvykkyyden kokemusta voidaan tukea

Käyttäytymismuutostekniikat, yleiskatsaus

 • Mitä erilaiset käyttäytymismuutostekniikat ovat ja miten niitä käytännössä hyödynnetään?
  • Motivaation ja käyttäytymisen muutokset tekniikat, yleiskatsaus
  • Motivoivan haastattelun tekniikat, yleiskatsaus
  • Käyttäytymismuutostekniikat, yleiskatsaus

OSA 2 – VALMENNUKSEN YDINTAIDOT

OPPIMISTAVOITTEET: Tämän osion läpikäytyään opiskelija ymmärtää miten valmennus (coaching) eroaa muista perinteisistä tavoista, joilla asiakkaan muutosta on aikojen saatossa yritetty tukea. Yhdistämällä tämän ja edellisen osion tiedot, opiskelijalle muodostuu selkeä kuva siitä, miten valmennus toimii, kuin myös hyvä ymmärrys siitä miksi valmennus toimii niin hyvin kuin se vaikuttaa toimivan. Opiskelija ymmärtää millaisia asiakkaan oman ajattelun prosesseja valmennuksen avulla on tarkoitus tukea ja opiskelijalla on hyvä käsitys valmennusprosessin tyypillisestä kulusta.

Terveysvalmennuksen lyhyt historia

 • Miten ja mistä terveysvalmennus (elintapavalmennus) on saanut alkunsa
 • Perinteiset terveysvalmennuksen määritelmät
 • Nykyaikainen terveysvalmennuksen määritelmä

Nykyaikainen terveysvalmennus

 • Nykyaikainen terveysvalmennus on omaehtoisuutta tukeva tavoitteiden asetteluprosessi, jonka tavoitteena on edistää valmennettavan terveyskäyttäytymistä ja terveyttä. Kunkin valmennettavan kanssa ensisijaisesti hyödynnettävät käyttäytymismuutostekniikat valitaan yhtäältä asiakkaan mahdollisen terveydentilan/sairauden ja toisaalta suoritetun tarveanalyysin pohjalta.

Valmennusprosessi

 • Yhteisymmärryksen ja luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen
  • Motivoiva haastattelu
 • Valmennusprosessin kulku
  • Tulevaisuuden vision luominen
  • Suunnitelman tekeminen
  • Vastuullisuudesta ja seurannasta sopiminen
  • Tavoitteiden ja suunnitelmien arviointi ja muokkaus
  • Siirtymien kohti omavaraista toimintaa

OSA 3 – TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

OPPIMISTAVOITTEET: Tavoitteet ovat tutkitusti tehokkain tekniikka, jolla yksilön käyttäytymisen muutosta voidaan tukea. Tämän osion läpikäytyään opiskelija osaa ja ymmärtää miksi ja miten tavoitteiden asettelun ajatellaan toimivan. Opiskelija osaa tehokkaasti hyödyntää erilaisia tavoitteiden asetannan tekniikoita, sekä ymmärtää ja osaa asettaa asiakkaalle eri tasoisia tavoitteita, jotka tukevat toisiaan.

Tavoitteen asetannan teoria

 • Miksi ja miten tavoitteet auttavat onnistumaan?
 • Tutkimusnäyttä teorian paikkansapitävyydestä
 • Tavoitteet ovat tutkitusti voimakkain käyttäytymismuutostekniikka

Tavoitteen asettelun käyttäytymismuutostekniikat

 • Käyttäytymistavoitteet ja niiden asettaminen
 • Tulostavoitteet ja niiden asettaminen
 • Ongelmanratkaisu

Tavoitteiden asettelun hierarkia

 • Ihanneminä
 • Ylätason tavoitteet
 • Alatason tavoitteet

OSA 4 – PRIOMED®-MENETELMÄ

OPPIMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa hyödyntää kunkin valmennettavan kanssa todennäköisesti kaikkein tehokkaimpia käyttäytymismuutostekniikoita PrioMed®-valmennusprosessin mukaisesti, saavuttaen valmennuksen avulla tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.

PrioMed®-menetelmän mukainen tavoitteiden asettamisen prosessi

 • Tavoitteidenasettamispyörä
  • Valitut motivoivan haastattelun tekniikat
  • Valitut motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tekniikat
  • Tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat
  • Palautteen anto, tavoitteiden ja suunnitelmien muokkaaminen

PrioMed®-menetelmän mukainen terveanalyysi

 • Tarveanalyysin periaatteet
 • COM-B-mallin mukainen tarveanalyysi
  • Psykologinen kyvykkyys
  • Fyysinen kyvykkyys
  • Automaattiset prosessit
  • Reflektiiviset prosessit
  • Fyysiset tilaisuudet
  • Sosiaaliset tilaisuudet
 • Tarveanalyysin mukaiset, todennäköisesti tehokkaimmat käyttäytymismuutostekniikat

OSA 5 – YLEISIMMÄT KROONISET SAIRAUDET JA ELINTAPAVALMENNUS

OPPIMISTAVOITTEET: Opiskelija ymmärtää kunkin kroonisen sairauden etiologian ja patologian, sekä sen, miten erilaiset elintavat voivat vaikuttaa kunkin sairauden etenemiseen tai paranemiseen. Opiskelija tuntee ja ymmärtää yleisimpien kroonisten sairauksien lääketieteellisen hoidon päälinjat. Opiskelija osaa perustella asiakkaille erilaisiin elintapoihin liittyvän käyttäytymisten terveysvaikutukset selkeästi ja ymmärrettävästi.

Elintapojen tärkeys sairauksien hoidossa

 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran erilaisissa sairauksissa?
 • Mitkä elintavat merkitsevät minkäkin verran eri henkilöillä?

Elintapojen terveysvaikutuksia

 • Fyysinen aktiivisuus
 • Ravitsemus
 • Uni
 • Päihteiden käyttö
 • Stressin tunteiden ja lähteiden hallinta, resilienssi
 • Sosiaaliset suhteet

Mekanismeja kroonisten sairauksien taustalla

 • Monet krooniset sairaudet esiintyvät yhtä aikaa, altistavat toisilleen ja johtavat toisiinsa

Ennaltaehkäisy

 • Ennaltaehkäisy edellyttää varhaista riskin kasvun havaitsemista

Patogeneesi vs. salutogeneesi

 • Elintapahoito on biologisesti vaikuttavaa

Lihavuus

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

Tyypin 2 diabetes

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

Sydän- ja verisuonisairaudet (& lipidiaineenvaihdunnan häiriöt)

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

Hypertensio

 • Sairauden esittely
 • Yleisyys maailmalla, yleisyys Suomessa
 • Vaikutukset terveyteen, elinaikaan
 • Patofysiologiset mekanismit
 • Parantavat mekanismit
 • Vaikutusosuudet
 • Lääketieteellisen hoidon päälinjat

Yhteenveto

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»