YLIVERTAISTA LAATUA YLIVOIMAISEN EDULLISESTI

YLIVERTAISTA LAATUA YLIVOIMAISEN EDULLISESTI

BCS™ – BEHAVIOR CHANGE SPECIALIST

COACHING-TAIDOT TERVEYDENHUOLLON JA LIIKUNNAN AMMATTILAISILLE

BCS™ – BEHAVIOR CHANGE SPECIALIST

COACHING-TAIDOT TERVEYDENHUOLLON JA LIIKUNNAN AMMATTILAISILLE

MAAILMAN SUOSITUIMMAN HEALTH COACH -KOULUTUKSEN TIEDOT JA TAIDOT TARJOLLA NYT MYÖS SUOMESSA!

ENNAKKOVARAAJAN ETUHINTA: 495€

OVH. 695€ (sis. alv)

MAAILMAN SUOSITUIMMAN HEALTH COACH -KOULUTUKSEN TIEDOT JA TAIDOT TARJOLLA NYT MYÖS SUOMESSA!

ENNAKKOVARAAJAN HINTA: 495€

OVH. 695€ (sis. alv)

Ryhmä: HELMIKUU 2022

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY: 31.1.2022

Koulutus: Behavior Change Specialist

Hinta: 495€ (ovh. 695€)

Varaustilanne: MUUTAMIA PAIKKOJA

MITÄ ON NYKYAIKAINEN TERVEYSVALMENNUS (ENGL. HEALTH COACHING)?

1. Tapa kohdata asiakas siellä, missä hän on.

2. Tapa tukea asiakasta juuri itselleen soveltuvien tavoitteiden muodostamisessa.

3. Tapa tukea asiakasta juuri omannäköisellä matkallaan kohti pysyvää elintapamuutosta ja terveellisempää elämää.

 

NHA:n Behavior Change Specialist™ -koulutus tarjoaa sinulle täysin ainutlaatuiset tiedot ja taidot asiakkaidesi yksilölliseen ja vahvuuslähtöiseen valmentamiseen kohti pysyvää muutosta.

Koulutus pohjautuu American Council on Exercisen Health Coach -sertifiointiohjelmaan, joka on ainoa NCCA:n akkreditoima Health Coach -koulutus maailmassa. Koulutuksen sisällön ovat suunnitelleet mm:

Barbara A. Brehm, kasvatustieteiden tohtori, joka toimii Smith Collegen liikunta- ja urheilututkimuksen osaston johtajana ja professorina.

Nathalie Digate Muth, lihavuuteen erikoistunut lääkäri, kansanterveystieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti, psykologian kandidaatti, American College Of Sports Medicine:n kunniajäsen.

Jessica A. Matthews, käyttäytymisterveyden tohtori, sertifioitu terveysvalmentaja, joka toimii apulaisprofessorina ja integroivan hyvinvoinnin ohjelman vetäjänä Point Loma Nazarane yliopistolla.

Suomenkielisen version kouluttajana toimii Ari Langinkoski, ACE-CHC, ACE-CPT. Tarkastajina ovat toimineet elintapalääketieteen suomalainen edelläkävijä lääkäri Vilho Ahola, suomalaisen ravitsemusohjauksen suunnannäyttäjä, TTM, laillistettu ravitsemusterapeutti Mikko Rinta ja liikuntatieteiden tohtori Ville Vesterinen.

”NHA:n ja ACE:n yhteistyössä toteuttama koulutus tuo vihdoin myös suomalaisten ammattilaisten saataville kaikki ne näyttöön perustuvat keskeiset tiedot ja taidot, jotka ovat nykyaikaisen terveysvalmentamisen ytimessä.

Kehotan sinua lämpimästi tutustumaan koulutuksen sisältöön ja pohtimaan vakavissasi, voisiko juuri tämä osaaminen nostaa sinun tekemisesi täysin uudelle, aidosti asiakaskeskeiselle tasolle.”

Elintapalääkäri Vilho Ahola

HUOM! OPINNOT SUORITETAAN KOKONAAN HUIPPUMODERNISSA DIGITAALISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ.

NHA HEALTH COACH -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

JOHDANTO: SUOMALAISTEN TERVEYS

 

JOHDANTO

 • Suomalaisten terveys
 • Elintapojen merkitys
 • Terveysvalmennuksen rooli

OSA 1 – VALMENNUKSEN KESKEISIMMÄT KOMPONENTIT

 

ASIAKKAIDEN TUKEMINEN MATKALLA KOHTI KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA

 • Terveysvalmentaja auttaa asiakasta kasvattamaan muutokseen tarvittavaa minäpystyvyyttä tukemalla asiakkaan omia vahvuuksia

 

VALMENNUKSEN KESKEISIMPIEN KOMPONENTTIEN TARKASTELU

 • International Coach Federationion 11 keskeistä valmentajan kompetenssia

 

ASIAKAS-VALMENTAJASUHTEEN VAALIMINEN

 • Erilaisten yksilöiden kanssa toimiminen
 • Valmentajan oman jaksamisen ylläpitäminen
 • Tunneälyn tiede ja taide

 

TEHOKKAAN KOMMUNIKAATION HYÖDYNTÄMINEN

 • Sanallinen kommunikaatio
 • Sanaton kommunikaatio
 • Arvojen merkitys

 

ASIAKKAAN OMAN MUUTOSKAPASITEETIN KUNNIOITTAMINEN JA TUKEMINEN

 • Muutoksen esteiden tutkailu
 • Muutoksen fasilitaattoreiden tutkailu
 • Aikuisoppimisen periaatteet

OSA 2 – KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEN MALLIT JA TEORIAT

 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN

 • Mistä tekijöistä yksilön terveyskäyttäytyminen muodostuu?

 

KOKONAISVALTAINEN TERVEYS: BIOPSYKOSOSIAALINEN MALLI

 • Ekologinen perspektiivi terveyskäyttäytymisen ymmärtämisessä
 • Positiivinen psykologia: muutosvalmennuksen perusta
 • Käytännön harjoitus – luonteenvahvuudet

 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN MALLIT

 • Transteoreettinen muutosvaihemalli
 • Muutoksen vaiheet: Esiharkinta
 • Muutoksen vaiheet: Harkinta
 • Muutoksen vaiheet: Valmistelu
 • Muutoksen vaiheet: Toiminta
 • Muutoksen vaiheet: Ylläpito
 • Kuinka ihmiset siirtyvät vaiheesta toiseen
 • Muutosvalmiuden määritteleminen
 • Käytännön sovellus – TTM
 • Päätöksenteon balanssi
 • Muutoksen prosessit
 • Minäpystyvyys
 • Käytännön sovellus – minäpystyvyys
 • Terveysuskomusmalli
 • Käytännön sovellus –terveysuskomusmalli

 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN TEORIOITA

 • Sosiaalis-kognitiivinen teoria
 • Atribuutioteoria ja hallintakäsitys
 • Itsehavaitsemisteoria
 • Itsemääräämisteoria (myös itseohjautuvuusteoria)
 • Omaehtoisuus
 • Kyvykkyys
 • Yhteisöllisyys
 • Motivaation eri tyypit
 • Käytännön sovellus – itsemääräämisteoria

OSA 3 – TAIDOT JA MENETELMÄT ELINTAPAMUUTOKSEN TUKEMISEKSI

 

MOTIVOIVA HAASTATTELU

 • Motivoivan haastattelun henki
 • OARS: Motivoivan haastattelun ja terveysvalmennuksen keskeinen taito
 • Avoimet kysymykset
 • Käytännön sovellus – avoimet kysymykset
 • Vahvistukset
 • Heijastava kuuntelu
 • Tiivistäminen
 • Käytännön sovellus
 • Tiedon jakaminen ja neuvominen
 • Motivoivan haastattelun neljä prosessia

 

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISVALMENNUS

 • Itsepuhe ja automaattiset ajatukset
 • Kognitiiviset vinoutumat ja irrationaaliset uskomukset
 • Hedelmättömien ajatuksien paljastaminen
 • Käytännön sovellus – kognitiivinen uudelleenmuotoilu

 

VAHVUUKSIIN PERUSTUVA VALMENNUS

 • Positiivisten tunteiden voima?
 • Arvostava haastattelumenetelmä

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

 • Tavoitteiden mekanismit: Kuinka tavoitteet vaikuttavat suoritukseen?
 • Tavoitteen osatekijät: Miten tavoite vaikuttaa toimintaan?
 • Toimivien ja motivoivien tavoitteiden asettaminen: Tavoitteiden asetannan teorian soveltaminen terveysvalmennukseen
 • Tavoitteiden asettamisen prosessi: GROW-menetelmä
 • Käytännön sovellus: GROW-menetelmä

OSA 4 – VALMENNUSSUHTEEN ALOITTAMINEN

 

TERVEYSVALMENNUKSEN LOGISTISET KYSYMYKSET

 • Erilaiset valmennusympäristöt

 

YHTEISTYÖN EDELLYTYSTEN LUOMINEN

 • Ammattimainen toiminta
 • Luottamuksen rakentaminen

 

KUMPPANUUSSUHTEEN LUONNOSTELU

 • Valmennussopimus

 

ASIAKKAAN ITSETUTKAILUN FASILITOINTI

 • Asiakkaan arviointi
 • Tehokas haastattelu

 

ENSITAPAAMISEN PÄÄTTÄMINEN

 • Dokumentaatio ja kommunikaatio
 • Uusien asiakkaiden check-list

OSA 5 – VALMENTAMISEN TAIDE JA TIEDE

 

VALMENNUKSEN DYNAAMINEN LUONNE

 • ACE-malli muutoksen ymmärtämiseen

 

ARVOJEN JA VISIOIDEN TUTKIMINEN

 • Kestävä muutos pohjautuu asiakkaan omiin arvoihin ja visioon tulevaisuudesta

 

TULEVAISUUDEN VISION LUOMINEN

 • Muutosmotivaation esiin kutsuminen
 • Käytännön sovellus: muutospuheen herättely

 

SUUNNITELMAN LAATIMINEN

 • Tavoitteiden asettelu
 • Tuumasta toimeen
 • Vahvuuksien hyödyntäminen

 

VASTUULLISUUDESTA JA SEURANNASTA SOPIMINEN

 • Käytännön sovellus: Vastuullisuudesta sopiminen
 • Ristiriitojen ja vastakkainasettelun hallinta asiakassuhteessa
 • Tietojen ja resurssien tarjoaminen pyydettäessä
 • Omakohtaisten kokemusten jakamisen rajoittaminen
 • Asiakkaiden tukeminen luotettavien resurssien tunnistamisessa ja käyttämisessä
 • Tiny Habbits -esimerkki

 

TAVOITTEIDEN JA SUUNNITELMIEN ARVIOINTI JA MUOKKAUS

 • Palautteen merkitys
 • Itsetarkkailun tärkeys
 • Esteiden ylittäminen ja taka-askelista toipuminen
 • Näkökulman vaihtaminen

 

SIIRTYMINEN KOHTI OMAVARAISTA TOIMINTAA

 • Valmennussuhteen päättäminen

OSA 6 – VALMENNUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

 

VALMENNUKSEN TOTEUTUS

 • Henkilökohtainen valmennus
 • Valmennus puhelimitse
 • Ryhmävalmennus
 • Valmennus kliinisessä ympäristössä
 • Valmennus sähköpostin avulla
 • Valmennus muilla viestimillä
 • Videovalmennus

 

MARKKINOINTI JA PROMOOTIO

 • Verkkosivut
 • Blogaus
 • Sosiaalinen media
 • Podcastit
 • Artikkelien kirjoittaminen
 • E-kirjan kirjoittaminen
 • Email-markkinointi

FAQ – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Milloin BCS™-koulutus alkaa?

Koulutus käynnistyy helmikuussa 2022.

Miten BCS™-koulutus etenee? 

Voit edetä opinnoissa täsmälleen sinulle parhaiten sopivassa rytmissä. Luentomateriaalit ovat käytössäsi 18 kuukauden ajan ja e-kirja jää käyttöösi pysyvästi.

Kuinka kauan BCS™-koulutus kestää?

Jos käytät koulutukseen noin 30-60 minuuttia päivässä, voit nopeimmillaan omaksua koulutuksen sisällön muutamassa viikossa.

Kenelle BCS™-koulutus on suunnattu?

Koulutus sopii erityisesti liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä valmentajille, jotka haluavat ymmärtää vakavissaan käyttäytymisen muutoksen tukemista sekä hankkia näyttöön perustuvat tiedot ja taidot pysyvien elintapamuutosten valmentamiseen.

Miten BCS™-koulutuksen voi maksaa?

Valmennuksen voi maksaa pankki- ja luottokortilla tai verkkopankkimaksuna.

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n missio on edistää näyttöön perustuvan liikunta- ja ravitsemusohjauksen laatua ja saatavuutta Suomessa, kouluttamalla aikuisopiskelijoita liikunnan ja elintapaohjauksen ammattilaisiksi.

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste