TUTKITUSTI TOIMIVA YKSILÖVALMENNUS: OTA KÄYTTÖÖN JOHTAVIEN ASIANTUNTIJOIDEN KEHITTÄMÄT VALMENNUSTAIDOT

TUTKITUSTI TOIMIVA YKSILÖVALMENNUS: OTA KÄYTTÖÖN JOHTAVIEN ASIANTUNTIJOIDEN KEHITTÄMÄT VALMENNUSTAIDOT

Maailman suurimman liikunta-alan koulutusorganisaation kehittämät, näyttöön perustuvat ja tutkitusti toimivat valmennusmenetelmät ovat nyt vihdoin tarjolla myös Suomessa. Ainoana maailmassa ACE Personal Trainer -sertifikaattiin johtava opintosuunnitelma perustuu tutkittuun tietoon siitä, mitkä tiedot, taidot ja menetelmät ovat nykyaikaisen personal training -osaamisen keskiössä.

Maailman suurimman liikunta-alan koulutusorganisaation kehittämät, näyttöön perustuvat ja tutkitusti toimivat valmennusmenetelmät ovat nyt vihdoin tarjolla myös Suomessa. Ainoana maailmassa ACE Personal Trainer -sertifikaattiin johtava opintosuunnitelma perustuu tutkittuun tietoon siitä, mitkä tiedot, taidot ja menetelmät ovat nykyaikaisen personal training -osaamisen keskiössä.

KIINNOSTAISIKO MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTI JA RAUTAINEN KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISKOULUTUS? KAKSI HUIPPUKOULUTUSTA NYT EDULLISEEN YHTEISHINTAAN ✅

KIINNOSTAISIKO MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTI JA RAUTAINEN KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISKOULUTUS? KAKSI HUIPPUKOULUTUSTA NYT EDULLISEEN YHTEISHINTAAN ✅

Näiden tietojen, taitojen ja menetelmien avulla pystyt suvereenisti vastaamaan nykypäivän asiakkaiden tarpeisiin, luot kestäviä asiakassuhteita ja tarjoat asiakkaillesi pysyviä elintapamuutoksia. Nämä valmennusmenetelmät saat haltuun uudistetussa NHA  Personal Trainer™ -sertifiointikoulutuksessa, joka pohjautuu maailman suurimman liikunta-alan koulutusorganisaation ACE:n opetussuunnitelmaan.

ASIAKKAIDEN TARPEET OVAT MUUTTUNEET TÄYSIN RATKAISEVASTI

Perinteisesti liikunnan ohjaaminen ja personal training ovat keskittyneet jo valmiiksi aktiivisten asiakkaiden palvelemiseen. Näin ollen, myös perinteiset koulutukset ovat tarjonneet työkaluja lähinnä tätä tarkoitusta palvelemaan.

Kuva 1. Perinteinen personal training -osaaminen tarjoaa edellytykset vain harvojen jo aktiivisten asiakkaiden kuntosaliohjaukseen. Nykyaikainen personal training -osaaminen ei rajoitu ainoastaan tähän, vaan ulottuu huomattavasti laajemmalle.

KATSO, MITÄ MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTITENTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN ✅

KATSO, MITÄ MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTITENTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN ✅

Asiakkaiden tarpeet ovat kuitenkin muuttuneet täysin ratkaisevalla tavalla. Enää personal training -palveluita eivät kaipaa vain lähinnä valmiiksi hyväkuntoiset asiakkaat, vaan asiakkaiden suuri enemmistö koostuu aivan tavallisista ihmisistä, joille liikunta ja terveelliset elintavat ovat kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.

Tosiasia on se, että yli puolet suomalaisesta aikuisväestöstä joko sairastaa tai on vaarassa sairastua yhteen tai useampaan elintapasairauteen. Kaikilla on toki jonkinlainen käsitys siitä, että epäterveelliset elintavat ovat haitallisia, mutta vain harva ymmärtää, kuinka valtavan mittakaavan ongelmasta tässä on kyse.

MUSERTAVA TOTUUS ELINTAPASAIRAUKSISTA

Krooniset sairaudet, joiden synnyssä elintavoilla on ratkaiseva merkitys, aiheuttavat maailmanlaajuisesti peräti 60 % kaikesta tautitaakasta ja 73 % kaikista kuolemista (WHO 2020). Suomalaisten kuolinsyytilaston kärjessä komeilee sepelvaltimotauti, jonka riskiä terveet elintavat voivat pienentää jopa 90 %. Elintavat näyttelevät aivan ratkaisevaa roolia lähes kaikissa kroonisissa sairauksissa, joista joitain esimerkkejä alla.

Taulukko 1. Terveellisten elintapojen eräiden sairauksien ilmaantuvuutta pienentävä vaikutus. Mukailtu: Ilkka Vuori, Elintapojen terveysvaikutukset, Duodecim 2015;131:729–36. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo12209
Terveellisillä elintavoilla voisi puolestaan saada jopa noin 14 vuotta lisää elinaikaa, puhumattakaan laadukkaista elinvuosista. Hurja totuus on se, että kaikkein eniten liikunnasta hyötyisivät he, jotka sitä vähiten tekevät.

Inaktiivisuuteen verrattuna jo vähäinenkin fyysinen aktiivisuus pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä jopa enemmän, kuin mitä se edelleen pienenee, jos aktiivisuutta nostettaisiin alle keskitason fyysisestä aktiivisuudesta eliittitasolle, kuten Mandsager ym (2018) erittäin laajassa tutkimuksessaan havaitsivat (kuva 2).

Kuva 2. Kardiorespiratorisen kunnon merkitys eloonjäämiseen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Mukailtu: Kyle Mandsager, ym. Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3605

NYKYAIKAINEN PERSONAL TRAINING -OSAAMINEN ON VALTAVASTI ENEMMÄN, KUIN VAIN AKTIIVISTEN LIIKKUJIEN KUNTOSALIOHJAUSTA

Jotta nykyiseen asiakastarpeeseen voidaan vastata, tarvitaan ennen kaikkea osaamista käyttäytymisen muutoksen tukemisesta, eli muutoksen malleista ja teorioista sekä parhaista käytännöistä. Näin siksi, että yksinkertaisilla käyttäytymisen muutoksen tukemiseen tähtäävillä toimenpiteillä voidaan saada lähes käsittämättömän suuria muutoksia aikaan.

Nykyaikaiset personal training -taidot saat Suomessa haltuusi vain NHA Personal Trainer -koulutuksesta››

Kuva 3. ACE IFT™ -malli tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen, jonka avulla on huomattavan selkeää valmentaa asiakkaita aina inaktiivisesta henkilöstä kilpakuntoilijaan saakka siten, että harjoittelu kullakin fyysisen suorituskyvyn osa-alueella vastaa asiakkaan yksilöllisiä lähtökohtia ja tavoitteita.
Eräässä tutkimuksessa (Bedford P, YMCA Club London, julkaisematon) 999 kuntosalin jäsentä jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai normaalin 60 minuutin kuntosaliesittelyn. Toinen ryhmä sai saman esittelyn, joka päälle kolme lyhyttä tapaamista (kesto yhteensä 60 minuuttia), joiden aikana sovellettiin käytäntöön hyvin yksinkertaisia käyttäytymisen muutoksen tukemisen työkaluja.

Ero 12 kuukauden kuluttua oli dramaattinen. Ensimmäisestä ryhmästä noin 35 % jatkoi harjoittelua, kun taas toisesta ryhmästä treenaamista jatkoi 70 %. Siis tekemällä oikeita asioita vain 60 minuutin ajan, asiakkaiden sitoutuminen tuplaantui vuoden tarkastelujaksolla!

Kuvittele millainen vaikutus tällaisella sitoutumisen lisääntymisellä on vaikkapa asiakkaan saavuttamiin tuloksiin tai kuntosalin tulovirtaan. No, yhdellä sanalla, valtava.

NYKYAIKAISEN VALMENTAJAN MUUTAMIA KESKEISIMPIÄ TAITOJA

Kuten edellä huomattiin, käyttäytymisen muutoksen tukemisen mallien ja teorioiden ymmärtäminen sekä niiden käytäntöön soveltaminen valmennustyössä on avainasemassa siinä, että meillä valmentajilla on annettavaa myös kaikille niille asiakkaille siitä noin 80 % osuudesta ihmisiä, jotka eivät vielä ole omaksuneet aktiivisia ja terveellisiä elintapoja.

Terveyspsykologian ja käyttäytymisen muutoksen taitojen lisäksi tarvitaan riittävä ymmärrys kroonisista sairauksista, jotta valmennusosaamista kyetään aidosti hyödyntämään osana terveydenhuollon arvoketjua kroonisten sairauksien ehkäisyssä ja hoitamisessa.

Nykyaikaisen valmentajan on omattava myös riittävä osaaminen liikunnan ohjelmoinnista siten, että kyetään aidosti kohtaamaan asiakas siellä, missä hän on. Valmentajalta vaaditaan ymmärrystä siitä, kuinka progressoida liikuntaa pisteestä, jossa sitä ei ole ollut käytännössä ollenkaan. Liikunnan ohjelmointiosaamisen valtava tarve on helppo käsittää, kun tiedetään, että liikkumattomuuden on arvioitu olevan 2000-luvun suurin terveysongelma.

Lisäksi suurin osa sairauspoissaoloista ja toiseksi suurin osa työkyvyttömyyseläkkeelle jäänneistä johtuu tuki- ja liikuntaelinongelmista. Merkillepantavaa on, että ylivoimaisesti suurin osa tuki- ja liikuntaelinongelmista ei ole sairauksia, vaan ne johtuvat useimmiten kehomme liiallisesta, liian vähäisestä tai vääränlaisesta käytöstä. Näin ollen nykyaikaisen valmentajan on hankittava itselleen myös riittävän syvällinen osaaminen liikkeestä ja toiminnallisesta anatomiasta, jotta hän voi aidosti olla osa ratkaisua, eikä osa ongelmaa.

MISTÄ TÄTÄ NYKYAIKAISTA PERSONAL TRAINING -OSAAMISTA SITTEN SAA?

Siinä missä aiemmin liikunnan ammattilaiset painivat lähinnä kestävyyskunnon, lihasvoiman, lihaskestävyyden ja liikkuvuuden parissa, pitää tänä päivänä osata ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen muutos, kineettisen ketjun stabiliteetti ja mobiliteetti, liikkeen tehokkuus, keskivartalon vahvistaminen, tasapaino, metaboliset markkerit (ventilaatiokynnykset), lihaskestävyys, lihasvoima, liikkuvuus, ketteryys, koordinaatio, reaktiokyky, sekä nopeus ja voima. Ei mikään ihan yksinkertainen asia viedä käytäntöön erilaisten asiakkaiden kanssa päivästä toiseen.

Viimeistään tässä vaiheessa herää kysymys, miten personal trainer ottaa kaiken edellä mainitun tiedon haltuun ja jalkauttaa sen systemaattisesti käytäntöön? Kuinka aloitteleva tai edes kokenut valmentaja voi tietää, millainen harjoitteluohjelma on kenellekin ensivaiheessa kaikkein soveltuvin? Mistä kuntoon ja suorituskykyyn liittyvistä arvioinneista on eniten hyötyä? Kuinka lähestyä perustavanlaatuisia liikkeeseen, tasapainoon tai asentoon liittyviä tekijöitä? Ja miten progressoida tai muunnella liikuntaohjelmaa havaintojen ja saadun palautteen perusteella? 

TUTUKITUSTI TOIMIVILLA MENETELMILLÄ TODELLA KOVIA TULOKSIA

Onneksemme, American Council on Exercise (ACE) – maailman suurin liikunta-alan koulutusorganisaatio – on tehnyt taustatyötä meidän ammattilaisten puolesta jo yli 35 vuoden ajan. ACE:n sertifiointiohjelmiin osallistuu vuosittain maailmanlaajuisesti noin 30 000 kandidaattia, ja tämän on antanut ACE:lle mahdollisuuden panostaa voimakkaasti myös erilaisten käytännön tasolla toimivien valmennusmenetelmien kehittämiseen.

ACE on kehittänyt liikunnan ohjelmoimiseen niin kutsutun ACE Integrated Fitness Training™ -mallin (ACE IFT™ -malli, kuva 3) joka tarjoaa terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille systemaattisen ja kokonaisvaltaisen työkalun asiakkaidensa tuloksekkaaseen valmentamiseen. Malli integroi sekä liikunnan ohjelmoinnin että progressoinnin asiakaskeskeiseen lähestymistapaan, jonka avulla edistää käyttäytymisen muutosta parantaen samalla asiakkaan asentoa, liikkeen laatua, liikkuvuutta, tasapainoa, keskivartalon toimintaa, kardiorespiratorista kuntoa ja lihaskuntoa (lihasvoimaa ja -kestävyyttä). Tämä malli myös toimii – tutkitusti.

Dalleck ym. (2016) tutkivat ACE IFT™ -mallin tehokkuutta satunnaistetulla kontrolloidulla tutkimuksella (engl. randomized controlled trial, RCT). Tutkimuksissa verrattiin kahden eri harjoitusohjelman tehokkuutta kardiorespiratorisen kunnon ja lihaskunnon sekä sydämen ja aineenvaihdunnan terveyttä kuvaavien tiettyjen aineenvaihdunnallisten markkereiden suhteen. Tutkimukseen osallistujat olivat aiemmin liikunnallisesti passiivisia, ja iältään aikuisia ja vanhempia aikuisia (ikähaarukka 44–83 vuotta, keski-ikä n. 65 vuotta).

Lähtötilanne- ja seurantamittauksista ilmeni, että ACE IFT™ -mallin mukaisesti harjoitellut ryhmä saavutti merkittävästi (p<0,5) suuremmat suotuisat muutokset kehon rasvaprosentissa, rasvattoman massan kehityksessä, maksimaalisessa hapenottokyvyssä (VO2max), systolisessa verenpaineessa, diastolisessa verenpaineessa, yhden jalan tasapainotestissä (Stork stand test) oikealla ja vasemmalla jalalla, 5-RM penkkipunnerruksessa sekä 5-RM jalkaprässissä.

Mikä merkille pantavinta, 100 % ACE IFT™ -mallin mukaan harjoitelleista saavutti suotuisia muutoksia maksimaalisessa hapenottokyvyssä, joka on merkitsevästi enemmän (p<0,5) kuin standardiryhmän 64,3 %.

ASIAKASKESKEINEN VALMENNUS ON AVAIN KESTÄVIIN TULOKSIIN

Liikunnan tuloksekkaan ohjelmoinnin lisäksi, nykyaikaisen liikunnan ammattilaisen todennäköisesti tärkein taito on kyky voimaannuttaa asiakas muuttamaan omaa terveyskäyttäytymistään. Jo yhdenkin terveellisen elintavan omaksumisella voi olla huikea merkitys (Kuva 4). Tieteelliset tutkimukset ovat tuottaneet valtavan määrän tietoa ja ymmärrystä käyttäytymisen muutoksen tukemisesta. Mutta tieto itsessään on arvotonta, ellei sitä voida viedä järjestelmällisesti käytäntöön.

Kuva 4. Terveellisten elintapojen (tupakoimattomuus, fyysinen aktiivisuus, kohtuullinen alkoholinkäyttö, hedelmien ja vihannesten riittävä saanti) lukumäärän merkitys eloonjäämiseen 14 vuoden tarkastelujaksolla. Mukailtu: Khaw KT, ym. Combined impact of health behaviours and mortality in men and women: the EPIC-Norfolk prospective population study. PLoS Med 2008;5:e12

Tätä tarkoitusta palvelemaan uudistunut ACE Personal Trainer -sertifiointikoulutus esittelee myös ammattilaisille suunnatut ACE Mover Method™ -filosofian ja siihen liittyvä ACE ABC Approach™ -lähestymistavan, jolla käyttäytymisen muutoksen tukemisen voi viedä yksinkertaisin mutta äärimmäisen tehokkain askelin käytäntöön. Myös tämä lähestymistapa toimii – tutkitusti.

Mallin tehokkuutta tutkittaessa opiskelijat ohjasivat kahta eri ryhmää. Molempien ryhmien liikuntaa ohjelmoitiin ACE IFT™ -mallin mukaisesti, joka lisäksi toisen ryhmän kanssa hyödynnettiin ACE ABC Approach™ -lähestymistapaa. Tulokset olivat huimia.

Muutokset fysiologisissa terveysmarkkereissa, kuten verenpaineessa, rasva-arvoissa ja maksimaalisessa hapenottokyvyssä olivat 12 viikon valmennuksen jälkeen hyvin samanlaisia ryhmien kesken.

Mutta varsinaisia terveyskäyttäytymisen muutoksia (kuten vähentynyt passiivisuus ja stressin tuntemukset sekä terveellisemmät ravitsemustottumukset), jotka ratkaisevat tulokset pitkällä aikavälillä, havaittiin vain jälkimmäisessä ryhmässä, jonka valmennuksessa hyödynnettiin ACE ABC Approach™ -lähestymistapaa.

Tämä kertoo meille, kuinka äärimmäisen tärkeässä roolissa terveyskäyttäytymisen muutoksen tukeminen on, mikäli mielimme tuottaa asiakkaillemme pysyviä tuloksia.

ACE:n kehittämät menetelmät tarjoavat meille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille yhteisen kielen ja ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä ennennäkemättömän vaikuttavaa valmennustyötä systemaattisesti ja johdonmukaisesti, mutta silti yllättävän yksinkertaisesti.

Liity nyt osaksi tätä historiallista murrosta. Ota haltuusi nykyaikaiset valmennustaidot uudistetussa NHA Personal Trainer -koulutuksessa. Tutustu koulutuksen kattavaan ja ainutlaatuisen tarkoituksenmukaiseen sisältöön tästä››

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Fitness24Seven
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Amercan Council on Exercise
Yhteistyössä

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»