HARTIARENGAS – KESKEISIMMÄT LIIKUNTAAN LIITTYVÄT LIHAKSET JA NIIDEN TOIMINTA, OSA 1

HARTIARENGAS – KESKEISIMMÄT LIIKUNTAAN LIITTYVÄT LIHAKSET JA NIIDEN TOIMINTA, OSA 1

Toiminnallisen anatomian artikkelisarja! Ottamalla haltuun artikkelisarjassa läpikäytävien lihasten toiminnallisen anatomian, ei tarvitse enää arvailla esimerkiksi sitä, mikä liike voisi vaikuttaa mihinkin lihakseen, vaan asian voi yksinkertaisesti päätellä. Kriittistä osaamista personal trainerille – varsin mainio taito myös treenaajalle.

LAVAN KOHOTTAJALIHAS – LEVATOR SCAPULAE

LAVAN KOHOTTAJALIHAS – LEVATOR SCAPULAE

LAVAN KOHOTTAJALIHAS – LEVATOR SCAPULAE LAVAN KOHOTTAJALIHAS – LEVATOR SCAPULAE Origo: Kaularangan (C1-C4) poikkihaarakkeet Insertio: Lapaluun yläkulma Toiminta: Lapaluun nosto eli elevaatio Esimerkkejä harjoituksista: Olankohautukset Tutustu tarkemmin hartiarenkaan...