TERVEYSVALMENNUS MUUTTAA KÄSITYKSET IHMISTEN MOTIVOINNISTA

TERVEYSVALMENNUS MUUTTAA KÄSITYKSET IHMISTEN MOTIVOINNISTA

Suomessa vuonna 2022 yli puolet aikuisista ihmisistä joko sairastaa tai on korkeassa riskissä sairastua yhteen tai useampaan elintapasairauteen. Eräs lupaavimmista ratkaisuista tämän haasteen taklaamiseen on terveysvalmennuksen taito.

On kuitenkin niin, että tuloksekas terveysvalmennus on lähes täydellinen vastakohta sille nykyiselle asetelmalle, jossa ammattilainen kertoo asiakkaalle, kuinka asiakkaan tulisi toimia. Sen sijaan taitava ammattilainen käyttää tarvittavan tiedon asiakaan oman ajattelun kautta. Tämän on tutkimuksissa osoitettu olevan täysin ratkaiseva tekijä siinä, että asiakkaan terveyskäyttäytymisessä saadaan pysyviä muutoksia aikaiseksi. 

Tässä artikkelissa NHA:n koulutuspäällikkö Ari Langinkoski* kertoo, miksi terveysvalmennus tulee olemaan käänteentekevä taito terveydenhuollossa. Lisäksi Ari avaa, miten nämä taidot saa tehokkaasti haltuun uudesta NHA Behavior Change Specialist™ -koulutuksesta, joka pohjautuu maailman suosituimpaan terveysvalmentajakoulutukseen ja uunituoreeseen eurooppalaiseen osaamisviitekehykseen.

(*Ari on ACE-sertifioitu terveysvalmentaja ja hän on yli 15 vuoden ajan tehnyt henkilökohtaista valmennusta sekä toiminut henkilökohtaisen valmennuksen koulutusten kehittäjänä ja kouluttajan Suomen johtavissa yksityisissä koulutusorganisaatioissa. Ari opiskelee terveystieteitä Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksella tavoitteenaan väitellä terveysvalmennuksen parhaista käytännöistä.)

PUHUTTE ”KÄÄNTEENTEKEVÄSTÄ” KOULUTUKSESTA. MIKÄ KOULUTUKSESSA ON KÄÄNTEENTEKEVÄÄ?

Ari: ”Koulutus on käänteentekevä kahdesta syystä. Ensiksi se kumoaa nykyiset toimintatavat ja antaa tilalle paremmat. Toiseksi maailman terveysjärjestö on jo vuosia sitten todennut, että elintapahoito ei toteudu terveydenhuollossa osittain siksi, että tarvittavaa osaamista ei ole määritelty. Vuonna 2021 tarvittava osaaminen onnistuttiin ensimmäistä kertaa määrittelemään, ja tämän osaamisen saa tästä koulutuksesta nyt täydellisesti haltuun.”

KERROT, ETTÄ KOULUTUS KUMOAA NYKYISET TOIMINTATAVAT. MISTÄ TÄSSÄ ON KYSE?

Ari: ”Nyt on niin, että terveydenhuollossa on vuosikymmenet toimittu ja toimitaan edelleenkin niin, että hyvää tarkoittava ammattilainen kertoo potilaalle, että sinun pitäisi nyt ’korjata’ toimintaasi tällä tai tuolla tavalla, jos meinaat torjua sairauden tai pitää sen hallinnassa. Yllättävä totuus on se, että tämä on ehkä pahin mahdollinen virhe, jonka ammattilainen voi asiakasta opastaessaan tehdä.

PAHIN MAHDOLLINEN VIRHE ON AIKA VOIMAKKAASTI SANOTTU. MITEN PERUSTELET TÄTÄ?

Ari: ”Kun ymmärrät syvällisesti vaikkapa liikunnan tai terveellisen ravitsemuksen merkityksen terveyden edistämisessä ja elintapasairauksien torjunnassa, on vain luonnollista, että haluat kertoa ihmiselle, kuinka ’Sinun tulisin nyt kyllä todella alkaa syömään terveellisemmin’ tai ’Sinun on nyt kerta kaikkiaan lisättävä fyysistä aktiivisuuttasi’, sillä tiedät erinomaisen hyvin, että näin hän voisi torjua uhkaavan sairauden tai saada jo alkaneen sairauden remissioon.

Virhe tapahtuu siinä, että et käytä tätä ajatusta asiakkaan oman ajattelun kautta. Aikuinen ihminen ei keskimäärin pidä siitä, että hänelle kerrotaan, kuinka hänen tulisi toimia. Se saa aikaan niin kutsutun vastarannan kiiski -reaktion, jossa ammattilainen väittelee muutoksen puolesta ja asiakas sitä vastaan. Tilanne on täysin päinvastoin, kuin sen tulisi olla.”

MITÄ TARKOITAT SILLÄ, ETTÄ AJATUS TULISI KÄYTTÄÄ ASIAKKAAN OMAN AJATTELUN KAUTTA?

Ari: ”Kertomalla toiselle, että näin hänen tulisi toimia, olet ikään kuin pelannut tuon toimintavaihtoehdon pois pöydältä, tai olet ainakin ratkaisevasti vaikeuttanut sen valintaa.

Sen sijaan sinun tulisi toimia karkeasti seuraavalla tavalla:

    • Ensimmäinen askel on hillitä oma oikaisurefleksinsä ja keinolla millä hyvänsä pidättäytyä kertomasta asiakkaalle, että näin hänen pitäisi toimia.
    • Toinen askel on kysyä asiakkaalta, mitä hän aiheesta tietää. Esimerkiksi ”Mitä tiedät elintapojen merkityksestä sairautesi hoidossa?”
    • Kolmas askel on neutraalisti täyttää aukot asiakaan tiedossa.
    • Neljäs askel on sitten kysäistä asiakkaalta, että ”Miten ajattelit tämän tiedon valossa toimia?”

Näin asiakas lähtee toteuttamaan ”omaa ideaansa”, eli oman loogisen ajattelunsa mukaan parasta mahdollista ratkaisua. Asiakkaan motivaatio ottaa aivan ratkaisevan askelen eteenpäin, ja näin motivaatiota voidaan sitten järjestelmällisesti lähteä terveysvalmennuksen keinoin tukemaan.”

KUULOSTAA VARSIN YKSINKERTAISELTA. MIKSI TÄHÄN TARVITAAN KOKONAINEN KOULUTUS?

Ari: ”Vähintäänkin kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että vaikka tuo edellä kuvattu muutos kuulostaa yksinkertaiselta, edustaa se kuitenkin täyskäännöstä totuttuun toimintatapaan. En usko, että ihminen kykenee omaksumaan sitä ilman, että hän itse oivaltaa, miksi ja miten juuri tuo tapa on se, joka toimii.

Koulutuksessa perehdytään käyttäytymisen muutoksen keskeisiin teorioihin ja tutkimusnäyttöön, jonka avulla osallistuja voi itse kokea sen oivalluksen, joka johtaa toimintatapojen muutokseen. Tässä on siis kyse aivan samasta asiasta, jota edellä kuvasin. Vaikka kerron, että näin toimimalla saat parhaan tuloksen, ei ihminen sitä usko, ennen kuin se on käytetty hänen oman ajattelunsa kautta.

Toinen seikka on se, että edellä kuvattu on vasta ensimmäinen askel. Eurooppalaisessa terveydenhuollon ammattilaisten osaamisviitekehyksessä on kuvattu peräti 29 erilaista käyttäytymismuutostekniikkaa, joiden avulla voidaan nostaa sen todennäköisyyttä, että asiakas onnistuneesti muuttaa omaa terveyskäyttäytymistään. Tutkimuksista käy selvästi ilmi, että mitä useampaa tekniikkaa ammattilainen onnistuu hyödyntämään, sen todennäköisempää onnistunut muutos on. Nämä tekniikat pitää ensin opetella tuntemaan, sen jälkeen niitä pitää opetella käyttämään ja lopulta yhdistelemään tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä on toinen kriittisen tärkeä taito, jonka tästä koulutuksesta saa.”

ONKO VIELÄ JOTAIN, MITÄ HALUAISIT MAHDOLLISTEN OPISKELIJOIDEN TIETÄVÄN?

Ari: ”Olemme kehittäneet terveydenhuollon käyttöön PrioMed™-valmennusmenetelmän, joka tehokkuutta tutkimme yhdessä Terveystalon, Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Pilotti, jonka aikana viimeistelemme menetelmän yksityiskohdat, käynnistyy syksyllä. Tämän jälkeen aloitamme laajemman tutkimuksen – ja olen vakuuttunut siitä, että se tulee antamaan kiistattomat näytöt terveysvalmennuksen hyödyistä ja tehokkuudesta. Itse uskon, että se todennäköisesti tulee jopa viitoittamaan tietä sille, miten Suomessa ylipäätään tullaan terveysvalmennusta jatkossa antamaan 

PrioMed™-valmennusmenetelmä perustuu parhaaseen mahdolliseen tutkimusnäyttöön ja vasta viime vuonna julkaistuun eurooppalaiseen terveydenhuollon ammattilaisten osaamisviitekehykseen. Tällä haluan sanoa sitä, että osallistumalla koulutukseen, tulet nyt ja jatkossa saamaan käyttöösi tuoreimmat, tutkitusti toimivat menetelmät, joiden kehittämiseen me aktiivisesti osallistumme.

Olenkin vakuuttunut siitä, että näiden menetelmien avulla Suomessa tulee tapahtumaan eräänlainen terveysvalmennuksen vallankumous. Kehotankin lopuksi jokaista ammattilaista miettimään, seuraatko tätä valmennuksen vallankumousta sivusta, vai oletko mukana sitä tekemässä?”

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN?

JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ VIESTI, NIIN ME VASTAAMME.

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Fitness24Seven
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
Yhteistyössä Amercan Council on Exercise
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyössä yhteistyökumppanit 15.41.07

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»