ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

TARKOITUS 

American Council on Exercise® (ACE®) Personal Trainer -sertifikaatin loppukoe testaa ja arvioi, omaako henkilö ne välttämättömät tiedot ja taidot, jotka ovat kriittisiä ACE Personal Trainerin tehtävien asianmukaiseen ja turvalliseen suorittamiseen. Varmistaakseen, että ACE-sertifikaatti pysyy ajantasaisena ja relevanttina, ACE suorittaa viiden vuoden välein personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen (role delineation study, RDS), jossa määritellään ACE Personal Trainer -ohjelman ja -loppukokeen sisältö.

Syyskuussa 2016, ACE ja Castle Worldwide Inc, sertifiointien ja lisenssien suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen erikoistunut palveluyritys, suorittivat personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen, jossa pyrittiin tunnistamaan ne tyypillisimmät tehtävät, joita personal trainer suorittaa säännöllisesti. Tutkimuksen keskeinen tarkoitus oli varmistaa, että ACE Personal Trainer -koulutus ja siihen liittyvä loppukoe sisältävät ja testaavat niitä taitoja, joilla todellisuudessa on merkitystä kentällä ja käytännön toiminnassa. Yksi syntyneistä tuloksista on tämä ACE Personal Trainer -loppukokeen suuntaviivat dokumentti. Valmistautuessasi loppukokeeseen, on hyvä pitää mielessä, että kaikki siinä esitettävät kysymykset pohjautuvat näihin suuntaviivoihin.

Nämä suuntaviivat koostuvat niistä tehtävistä, tiedoista ja taidoista, jotka on osattava ja hallittava voidakseen toimia uskottavasti ja turvallisesti personal trainerin ammatissa. Tehtävät, tiedot ja taidot ovat määritelleet RDS-paneelissa toimineet personal training -alan asiantuntijat ja validoimista varten ne toimitettiin tuhansien ACE Personal Trainereiden arvioitavaksi.

Mainittakoon, että tässä dokumentissa määritellyt suuntaviivat eivät ole tyhjentävä esitys personal trainerin ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista, vaan pikemminkin kuvaavat sitä teoreettisen tiedon tasoa, joka on vähintään hallittava, ollakseen pätevä harjoittamaan personal trainerin ammattia turvallisesti. Jokaisessa loppukokeessa arvioidaan kunkin tehtäväalueen osaamista mutta on hyvä huomata, että kaikkia kussakin tehtäväalueessa tarvittavia tietoja ja taitoja ei välttämättä jokaisessa koetilanteessa käydä läpi.

 

KUVAUS

Viimeksi vuonna 2016 suoritettu RDS-tutkimus määritteli ne tehtävät, tiedot ja taidot, joita nykyisessä loppukokeessa testataan. Tehtävät ovat niitä henkisiä tai fyysisiä toimenpiteitä, joita jonkin ammatin harjoittaminen vaatii. Tehtäväalueet kuvaavat keskeisiä vastuualueita jonkin tietyn ammatin sisällä, ja muodostuvat edellä mainittujen tehtävien loogisesta ryhmittelystä.

Tietojen ja taitojen listaus kuvaa niitä tietoja tai taitoja, joita tietyn tehtävän suorittaminen vaatii. Ne pitävät sisällään tietoja, toimenpiteitä tai muita opittavissa olevia taitoja, joita tietyn tehtävän suorittaminen vaatii. Loogisesti organisoitua faktatiedon tai menettelytapojen joukkoa kutsutaan tiedoksi, kun taas riittävää kykyä käsitellä fyysisesti, verbaalisesti tai mentaalisesti ihmisiä, esineitä tai asioita kutsutaan taidoksi.

ACE Personal Trainer -sertifikaatin loppukokeen suuntaviivoissa on määritelty 15 eri tehtävää, jotka on koottu neljäksi tehtäväalueeksi. RDS-prosessissa kullekin tehtäväalueelle annettiin tietty prosentuaalinen painotus, joka samalla antaa suuntaviivat sille, kuinka suuri prosentuaalinen osuus loppukokeen kysymyksistä testaa kyseistä tehtäväaluetta. ACE Personal Trainer -sertifikaatin loppukokeen suuntaviivat on esitetty alla. Kullekin tehtäväalueelle on annettu tietty prosentuaalinen painotus, kuvattu ne tehtävät joita kyseinen alue sisältää, sekä ne tiedot ja taidot, joita kunkin tehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää.

 

NELJÄ SYYTÄ, MIKSI KOULUTUS ON ERINOMAINEN SIJOITUS

NHA Personal Trainer -sertifioitikoulutus tarjoaa sinulle tiedot, taidot ja menetelmät joilla rakennat kestäviä asiakassuhteita, palvelet asiakkaitasi aiempaa laadukkaammin ja menestyt näin itse paremmin!

 

1. TÄYSIN YLIVOIMAINEN HINTA-LAATUSUHDE

  • Sertifiointikouluksen hinta on vain 1.295€, sis alv 24%

 

2. AINUTLAATUINEN SISÄLTÖ

  • Ainutlaatuisen laaja ja tarkoituksenmukainen oppisisältö (15 opintopistettä)
  • Ainutlaatuiset työkalut ja menetelmät kestävien asiakassuhteiden luomiseen
  • Taustalla vuosikymmenien jalostus ja kymmenien tuhansien tyytyväisten asiakkaiden happotestaus (maailmanlaajuisesti yli 75 000 ACE-sertifioitua ammattilaista)

 

3. NYKYAIKAISIMMAT JA TEHOKKAIMMAT OPETUSMENETELMÄT

  • Täysin digitaalinen oppiympäristö, voit opiskella juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii
  • Sisältöä ja sen tarjoilua on hiottu vuosikymmeniä pedagogian ammattilaisten voimin
  • Virtuaalinen loppukoe, jolla voit varmistaa olevasi valmis sertifiointikokeeseen
  • Maailman arvostetuin sertifikaatti

 

4. AINUTLAATUINEN SERTIFIOINTIPROSESSI, JONKA VERTAISTA EI OLE MISSÄÄN MUUALLA

  • ACE Personal Trainer –sertifikaatti on maailman tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin parhaan hyödyn opiskelijalle.
  • Sertifiointiprosessi ja loppukokeen sisältö on kuvattu alla.

JATKA LUKEMISTA JA LATAA ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT TÄSTÄ

Tilaa seuraavat aiheeseen liittyvät artikkelit suoraan sähköpostiisi tästä